Zobrazené položky 
Otvorenie školského roka 2013/2014
Oznam - v piatok 30. augusta 2013 bude škola zatvorená
Ponuka krúžkov na školský rok 2013/2014
Sedláčkův memoriál - 2013
Okresné kolo v cezpoľnom behu - 25. 9. 2013
Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu
Deň šalátov 2013 - 18. 10. 2013
Školské majstrovstvá SR v cezpoľnom behu
Halloween party - 25. 10. 2013
Zenit v programovaní 2013
Informatický Bobor 2013
Študentská kvapka krvi - 29. 10. 2013
Výsledky Náboja 2013, juniori, medzinárodné - 12. 11. 2013
Školské kolo Olympiády zo SJL
Deň Otvorených Dverí - 3. 12. 2013
Dotazník spokojnosti ku Dňu otvorených dverí - 3. 12. 2013
Oznam pre všetkých stravníkov školskej jedálne ku koncu kalendárneho roka
Súťaž EXPERT
Olympiáda v anglickom jazyku - 27. 11. 2013
Výsledky súťaže Informatický Bobor 2013
Pytagoriáda - 11. 10. 2013
Obvodné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Vyhlásenie k tragédii, ktorá sa stala v noci zo 14. na 15. decembra 2013 - 18. 12. 2013
Začiatok vyučovania po vianočných prázdninách 2014
Študentský ples - 25. januára 2014
Novinky na stránke - 6. 2. 2014
Hviezdoslavov Kubín - 4. marca 2014
Informácie o voliteľných predmetoch pre žiakov druhého ročníka pre školský rok 2014/2015
Zomrela pani profesorka Margita Hanková - 23. 5. 2014
Kritériá prijímania na štúdium 2014
Hviezdoslavov Kubín - výsledky obvodného kola
Majstrovstvá Žilinského kraja v šachu
GUČ - Gymnazistom určený časopis - 2013/14 - 11. 4. 2014
Krajské kolo vo volejbale študentov stredných škôl
Výsledky obvodného kola matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8
Hodina angličtiny trochu inak - 9. 4. 2014
Portál absolventov - 25. 4. 2014
Prijímacie konanie 2014
Spievam po francúzsky 2014
Zmena účtov školy - 30. 4. 2014
Vajanského Martin - 29. 4. 2014
Úspechy našich šachistov - 30. 4. 2014
Krajské kolo chemickej olympiády kategórie D - 24. 4. 2014
Opustila nás Danka Fronková - 12. 5. 2014
Výsledky prijímacieho konania 2014
Prijímacie skúšky 12. a 15. mája 2014 (fotografie)
Rozlúčka s maturantmi - 16. 5. 2014
Matematický klokan - výsledky
Úspechy našich študentov na FIIT STU
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 30. 5. 2014
Majstrovstvá Slovenska v šachu jednotlivcov SŠ 2014
Majstrovstvá Žilinského kraja v atletike stredných škôl 2014
Krajská súťaž v atletike starších žiakov 2014
Oznam školskej jedálne ku koncu školského roka
Vedomostná súťaž o olympizme 2014
Bambiriáda - futbalový turnaj - 5. júna 2014
Exkurzia Krakov -> Osvienčim - 17. 6. 2014
60. ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín (celoštátne finále) - 20. - 23. 6. 2014
Slávnostný koniec školského roka 2013/14
Fotografie tried - koniec roka 2013/14
Súťaž v speve francúzskej piesne - euroregionálne finále Ostrava - 13. júna 2014
Ivan Laučík a MOBILIS - 3. 7. 2014
Stránkové hodiny počas letných prázdnin - 1. 7. - 25. 8. 2014

Additional information