ŠVVP

Koordinátor Špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb zabezpečuje aby individuálne výchovno-vzdelávacie plány žiakov boli prispôsobené ich individuálnym danostiam.

Koordinátorom ŠVVP je Mgr. Dagmar Dzurošková

Additional information