Verejné zbierky

Verejná celoslovenská zbierka Biela pastelka - 22. septembra 2023

Aj tento rok sa študenti našej školy zapojili do zbierky Biela pastelka. Konkrétne v piatok 22. septembra 2023. Zbierka vďaka pomoci dobrovoľníkov môže zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získať finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.

Naši dobrovoľníci:
Chovancová Barbora, Balážová Alžbeta, Kučerová Eva, Točeková Katarína, Ohraďan Martin, Hrmová Lea, Kubíková Sabína, Lakotová Lenka, Gešková Zuzana, Tomčíková Tamara

 • IMG-0788u
 • picture1
 • picture3
 • picture5

UNICEF - Zdravá voda

Milí rodičia.

Sme žiaci 3. B triedy Gymnázia M. M. Hodžu a boli sme zapojení do projektu "Školy, ktoré menia svet". Práve tento projekt nás naučil byť proaktívnymi, schopnými zmobilizovať svoje okolie a zorganizovať iniciatívu prospešnú pre spoločnosť.

Konkrétne ide o dramatickú situáciu na Ukrajine po zničení priehrady Kachovka, ktorej vody zaplavili najmenej 40 miest a obcí, čo bude mať vážne následky pre ďalšie státisíce ľudí na juhu Ukrajiny.

Priehrada slúžila okrem iného aj ako zásobáreň pitnej vody. Ľudia tak zo dňa na deň prišli o jeden z jej zdrojov.

Organizácia UNICEF je od začiatku na mieste a poskytuje humanitárnu pomoc. Zasiahnutým rodinám dodáva pitnú vodu, krízové balíčky pre vysídlené deti, hygienické potreby a tablety na čistenie vody.

Organizácia UNICEF môže pomáhať deťom a rodinám v zaplavených oblastiach iba vďaka dobrým ľuďom, ako ste Vy.

Balíček ZDRAVÁ VODA stojí 4,50€ a vďaka purifikačným tabletám na čistenie vody dokáže rodinám zabezpečiť až 5000 litrov vody.

Balíček zakúpite na https://www.unicef.sk/dpz/zdrava-voda/

Funguje to tak, že vy balíček zakúpite a UNICEF ho doručí.

Táto situácia nám nie je ľahostajná, sme komunita žiakov, rodičov, učiteľov, ale i bývalých absolventov, ktorá je postavená na hodnotách ako je solidarita, prosociálnosť a ľudskosť.

Zbierka Modrý gombík 2023

Aj tento rok sa naši dobrovoľníci zapojili do celoslovenskej zbierky Modrý gombík pod záštitou organizácie UNICEF Slovensko.
Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja.
Nezabúdame, že neriešenie problémov v oblasti duševného zdravia brzdí vývin dieťaťa  a bráni mu napĺňať jeho potenciál.
Sme radi, že sa študenti zapojili do zbierky. Aj oni svojou troškou pomoci – 762, 94 Eur - prispeli  k tomu, aby sa budovali bezpečné priestory, kde sa deti môžu hrať, učiť sa, stretávať sa
s kamarátmi. Kde deti tvoria, tancujú, spievajú, športujú. A odborníci im pomáhajú zmieriť sa s traumami, ktoré prežili.
Ďakujeme: Žiškovej Soni, Bukovinskému Matejovi, Kusej Daniele, Lacovej Sofii, Barbier Sare, Kočtúchovej Bianke, Stanislavovej Terézii, Ohraďanovej Márii. 

 • MG1
 • MG2
 • MG3
 • MG4

Zbierka Hodina deťom - 21. marca 2023

V utorok 21. marca 2023 sa desať študentov – dobrovoľníkov  našej školy zapojilo do celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka sa cielene zamerala na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku takmer 80 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom, či deťmi, ohrozených chudobou.
Srdečná vďaka patrí všetkým za úsilie, snahu a radosť, ktorú do zbierky Hodina deťom vložili.
Boli to: Martina Škáchová, Karin Kvetoslava Danková, Terézia Stanislavová, Mária Ohraďanová, Vanesa Hirošová, Katarína Devošová, Veronika Smolíková, Lucia Martišová, Daniela Kusá.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6

Biela pastelka 2022

V piatok 23. septembra 2022 sa naši študenti zapojili do celoslovenskej zbierky pre slabozrakých a nevidiacich pod názvom Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo pomôcť vyzbierať finančné prostriedky, ktoré poslúžia na sociálnu rehabilitáciu, poradenstvo a aktivity pre slabozrakých a nevidiacich začleniť sa do bežného života.

Dobrovoľníci:
Sexta: Kubová Karolína, Nahálková Ema, Šlauková Timea
II. A: Girašk Damián, Maliňák Teodor, Melich Matej, Šálka Patrik, Tlamka Mário
II. B: Veselovský Samuel, Zimáni Ján

 • BP2
 • bp11
 • bp7
 • bpfoto

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Biela pastelka 2022

Additional information