Verejné zbierky

Zbierka Hodina deťom - 21. marca 2023

V utorok 21. marca 2023 sa desať študentov – dobrovoľníkov  našej školy zapojilo do celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka sa cielene zamerala na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku takmer 80 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom, či deťmi, ohrozených chudobou.
Srdečná vďaka patrí všetkým za úsilie, snahu a radosť, ktorú do zbierky Hodina deťom vložili.
Boli to: Martina Škáchová, Karin Kvetoslava Danková, Terézia Stanislavová, Mária Ohraďanová, Vanesa Hirošová, Katarína Devošová, Veronika Smolíková, Lucia Martišová, Daniela Kusá.

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 6

Biela pastelka 2022

V piatok 23. septembra 2022 sa naši študenti zapojili do celoslovenskej zbierky pre slabozrakých a nevidiacich pod názvom Biela pastelka. Cieľom zbierky bolo pomôcť vyzbierať finančné prostriedky, ktoré poslúžia na sociálnu rehabilitáciu, poradenstvo a aktivity pre slabozrakých a nevidiacich začleniť sa do bežného života.

Dobrovoľníci:
Sexta: Kubová Karolína, Nahálková Ema, Šlauková Timea
II. A: Girašk Damián, Maliňák Teodor, Melich Matej, Šálka Patrik, Tlamka Mário
II. B: Veselovský Samuel, Zimáni Ján

 • BP2
 • bp11
 • bp7
 • bpfoto

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Biela pastelka 2022

Solidarita s Ukrajinou

Študentom, učiteľom a všetkým zamestnancom školy nie je ľahostajné to, čo sa v súčasnosti deje okolo nás.
Chceli by sme modro-žltými stužkami aspoň symbolicky vyjadriť našu solidaritu s Ukrajinou a zároveň aj silný odmietavý postoj k akejkoľvek vojne a násiliu.
Okrem symbolickej podpory naši študenti organizujú aj finančnú a materiálnu zbierku.
Bližšie informácie nájdete na Instagrame Žiackej školskej rady.

 • U1
 • U2
 • U5
 • U6

Zbierka Modrá nezábudka – 6. októbra 2021

Svetový deň duševného zdravia podporili naši dobrovoľníci účasťou v celoslovenskej zbierke Modrá nezábudka, ktorú zastrešuje Liga za duševné zdravie. Cieľom tejto aktivity bolo zvýšiť informovanosť verejnosti o problémoch súvisiacich so psychickými ochoreniami. Celá kampaň Dní duševného zdravia bola zameraná na aktívnejšie zapojenie duševne postihnutých ľudí do spoločenského a pracovného života.

Nikto z nás nevie, kedy bude takúto pomoc potrebovať.

Ďakujeme našim dobrovoľníkom!

Trieda septima: Tamara Knoflíčková, Rebeka Škáchová
Trieda III. A: Šimon Pozor, Aneta Urbanová, Terézia Doblejová, Tamara Krajčíová
Trieda III. B: Vanda Ballonová, Ema Galschneiderová, Marína Gondová, Sarah Griešová

 • IMG_0219o

 

Additional information