Verejné zbierky

Dni nezábudky 2016

Aj tento rok - 6. októbra 2016 dobrovoľní študenti našej školy podali pomocnú ruku pri celoslovenskej kampani Dni nezábudiek 2016, ktorú pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala Liga za duševné zdravie SR. Je to neziskové združenie, ktorého cieľom je aktívne podporiť duševné zdravie, prevenciu duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Výťažok z predaja nezábudiek bude využitý na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na tvorivé prežívanie času klientov a preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Nebola to len zbierka peňazí na dobrú vec, ale aj osveta, ktorá by mala napomôcť zmeniť postoje širokej verejnosti k duševnému zdraviu a takýmito aktivitami znížiť stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Celá zbierka sa niesla v duchu: „Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe“.

  • IMG_0374

Celoslovenská zbierka BIELA PASTELKA - 23. septembra 2016

Dňa 23. septembra 2016, sa naši študenti zapojili do verejnej celoslovenskej  zbierky Biela pastelka, ktorá je organizovaná Úniou slabozrakých a nevidiacich Slovenska. Zbierka aj vďaka našej pomoci zlepší životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Vyzbierané finančné prostriedky slúžia na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Ďakujeme.

 

Menný zoznam dobrovoľníkov:
III. A: Dobáková, Tomková, Salvová 
III. B: Lysá, Klejková, Chovancová, Matejčíková, Grolmusová, Macková, Revaj

  • BielaPastelka2016

Zbierka Modrý gombík 2016

V utorok 17. mája 2016 sa naši  žiaci zapojili  do dobrovoľnej celoslovenskej zbierky Modrý gombík, ktorá je zastrešená medzinárodnou organizáciou UNICEF. Zbierka prebehala v uliciach mesta, ale i v budove našej školy počas veľkej prestávky. Cieľom zbierky je pomoc deťom v Mauretánii, ktoré trpia na podvýživu. Pomôcť zabezpečiť pre tieto deti vysokonutričnú terapeutickú stravu.

                                                                Ďakujeme

Menný zoznam dobrovoľníkov: Vyšňanová Miroslava, Dorušincová Bronislava, Šlauková Alžbeta, Ďuricová Martina, Maťková Tereza, Kendrová Kristína, Petrová Bibiana, Perašínová Katarína, Kabzan Dalibor, Miertušová Alexandra. 

  • Modry gombik

Verejná zbierka "Vianoce s úsmevom" - 9. 12. 2015

Spoločnosť  priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar realizovala zbierku s názvom Vianoce s úsmevom 2015, do ktorej sa dňa  9. 12. 2015 zapojili aj naši študenti. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na podporu a pomoc rodinám v kríze ako aj podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.
Ďakujeme.

Menný zoznam zapojených študentov tretieho ročníka:
Dyrčíková Zuzana, Kabzanová Tatiana, Zvarová Lucia, Urbanová Jana, Chrapčiaková Barbora, Šmigurová Alica, Spilá Natália, Buvala Adam, Beňová Daniela, Kabzan Dalibor.

Zbierka Hodina deťom 4. decembra 2015

Dňa 4. decembra 2015 sa študenti našej školy zúčastnili celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom v uliciach nášho mesta.
Zbierka je  organizovaná  Nadáciou pre deti Slovenska od roku 1999 a je jednou z foriem podpory užitočných a jedinečných projektov zameraných na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu. Aj naši študenti išli do zbierky s cieľom pomôcť deťom. Za to im ďakujeme.

Účastníci zbierky: Petrová Bibiána, Gejdošová Lenka, Perašínová Katarína, Kučkovská Gabriela, Hric Roland, Kyseľ Sebastián, Špačková Miroslava, Ďuricová Martina, Kendrová Kristína, Maťková Tereza.

Additional information