Verejné zbierky

DNI NEZÁBUDKY 2015 - dni duševného zdravia

Dňa 16.septembra 2015 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky na podporu rozvoja služieb, ktoré napomáhajú sociálne začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti. Vyzbierané peniaze budú použité napríklad na podporu chránených dielní, na podporu programov vzdelávania a osvety verejnosti v otázkach duševného zdravia a destigmatizácie duševných ochorení. 

Na podporu tohto cieľa vyšlo do ulíc desať študentov – dobrovoľníkov s piatimi pokladničkami a predajom modrých nezábudiek sa zapojili do verejnej zbierky.

 

             Ďakujeme

Menný zoznam dobrovoľníkov: Silvia Bartková, Michaela Nahálková, Simona Galková, Gabriela Profantová, Daniela Beňová, Anna Brisudová, Bronislava Dorušincová, Miroslava Vyšňanová, Alžbeta Šlauková, Adam Buvala. 

 

"1 deň úsmevu" - celoslovenská zbierka - 25. až 29. mája 2015

Celý týždeň – od 25. do 29. mája 2015 - prebiehala celoslovenská zbierka "1 deň úsmevu", do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá zastrešuje zbierku je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Do ulíc sa vybralo päť dvojíc našich študentov s pokladničkami, aby pomohli vyzbierať peniaze, ktoré pomôžu mladým dospelým po odchode z detského domova, rodinám, aby deti nešli do detského domova – rodinám v ohrození, príprave náhradných rodičov na prijatie detí z detských domovov, ale aj deťom v detských domovoch, pre ktoré sa organizujú rôzne podujatia.

                                                                                                                                Ďakujeme.
Menný zoznam študentov:
III. A: Nejedlá Karolína, Palanová Zuzana, Balážová Barbora, Plevová Ivana
III. B: Ághová Adriana, Cedzová Jana
III. C: Matias Tomáš, Csányiová Dominika
Septima: Beňová Ivana, Oravcová Barbora

Deň narcisov 2015

     Dňa 27.3.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili zbierky „Deň narcisov“. Jej cieľom je informovať o postavení onkologických pacientov a problematike boja proti rakovine.  Narcis, ako žltý kvietok, symbolizuje nádej a príchod jari. Ten si ľudia pripínajú na viditeľné miesto a vyjadrujú tým súdržnosť s chorými.
     Študenti sa rozdelili do štyroch skupiniek po piatich a od ôsmej hodiny ráno ponúkali v našom meste za dobrovoľný príspevok narcisy. Dokopy vyzbierali čiastku
801,58 €.
Tohto dňa sa zúčastnili žiaci z tried:
Kvinta: Andrej Klimčík, Daniel Zvara, Ján Lizúch, Andrea Jurgošová, Lenka Harichová, Anna Majerníčková, Alžbeta Rusnáková
3.A: Ivana Plevová, Barbora Balážová, Matej Škvarek, Kristián Šooš, Peter Valko
3.B: Štefan Puška, Jana Cedzová, Adriana Ághová, Jakub Chovan
Septima: Ivana Beňová, Lucia Bučková, Barbora Oravcová, Alexandra Turčiaková

Ďakujeme im všetkým za pomoc
  

Anna Majerníčková

 • IMG_0787
 • IMG_0788
 • IMG_0789
 • IMG_0790
 • IMG_0791
 • IMG_0792

Hodina deťom 28. 11. 2014

Dňa 28. 11. 2014 sa študenti našej školy zúčastnili celonárodnej  zbierky Hodina deťom, ktorá je organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sú podporované projekty zamerané na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.
Ďakujeme našim študentom, že sa ako dobrovoľníci zapojili do zbierky.

Zoznam študentov:
III. A: Nuštáková, Smrekovská, Nejedlá, Stromková
III. C: Marková, Rakučiak, Pirožeková, Šuveríková
Septima: Ábel, Turčiaková

Zbierka pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí - 19. 11. 2014

Dňa 19. Novembra 2014 sa študenti našej školy zúčastnili ako dobrovoľníci verejnej celoslovenskej zbierky organizovanej neziskovou organizáciou Slniečko v Nitre. Zbierka bola organizovaná pod názvom "Bez modrín" pri príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. V uliciach i na našej škole rozdávali žlté stužky, ktoré sú symbolom tohto dňa za dobrovoľný finančný príspevok.

Naši študenti takto podporili programy, ktoré venuje Centrum Slniečko na podporu týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom na Slovensku. 

                                                                                                       Ďakujeme

Účastníci:

Septima:  Procházková Dominika, Huráková Sofia, Kubálková Anka, Moravčíková Miroslava, Gonšenicová Patrícia, Kolná Natália

III. A: Zábranská Barbora, Majerová Danka, Nejedlá  Karolína, Krajčušková Barbora

III. B: Krišandová Lea, Baranová Kristína 

III. C: Marková  Natália, Ďurianová Michaela, Král Matej, Bračik Kristián

 • IMG_0166
 • IMG_0167
 • IMG_0169
 • IMG_0170
 • IMG_0177
 • IMG_0178

 

Additional information