Deň mlieka u nás - 24. mája 2023

V stredu 24. 5. 2023 sme si pripomenuli aj my v našej školskej jedálni Medzinárodný deň mlieka, ktorý sa oslavuje už od roku 1957, nakoľko práve mlieko a mliečne výrobky predstavujú hlavný zdroj najdôležitejších zložiek plnohodnotnej výživy pre človeka.
Naše milé kuchárky pripravili na náš degustačný stôl bryndzovú pomazánku na dva spôsoby, kyslú smotanu s ovocím, karamelové a banánové mlieko. Toto všetko sme doplnili cereáliami s bielym jogurtom a tvarohovým cucátkom.
Pri prezentácii nám pomáhali študentky Kvinty: Sabína Kubíková, Lucia Lorenčíková, Dajana Perončíková a Nela Tóthová a z III. A triedy: Bianka Kočtúchová a Natália Babiaková.
Všetky dievčatá boli milé, usmiate a veľmi šikovné.  Ďakujeme všetkým za pekný deň s mliekom.

Eva Kelovská, vedúca školskej jedálne

  • IMG_20230524_103254
  • IMG_20230524_103330
  • IMG_20230524_145023
  • IMG_20230526_125914

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Deň mlieka u nás - 24. mája 2023

Deň mlieka 2021

Aj keď je situácia taká aká je, sme radi, že sa môžeme stretávať na pôde školy a aj v priestoroch školskej jedálne. Tak ako po mnoho predchádzajúcich rokov školská jedáleň hostila svojich stravníkov pri príležitosti Svetového Dňa mlieka tak sa tešíme, že aj tento rok si môžeme pripomenúť surovinu, ktorá je nenahraditeľná a dôležitá pre ľudský organizmus.
Mlieko je zdrojom obrovského množstva užitočných látok pre stavbu kostí, zubov, pre fungovanie mozgu. Je však smutné, že Slovensko ako krajina klesá v spotrebe mlieka ako takého, dávame však prednosť spotrebe syrov, v ktorých je naša krajina viac dovozca ako vývozca.
Užime si teda pohár mlieka po tieto dni možno viac ako inokedy.
Vaša školská jedáleň.

  • 186513440_168808615073233_3223034053535196389_n
  • 186551688_299255154998132_6900568527458315783_n
  • 186591377_303801344537637_6808338320704815339_n
  • 186999013_148025160636376_8132920346426082333_n
  • 187462753_574419073539260_1884287421933651244_n

Oznam vedúcej školskej jedálne k začiatku šk. roka 2018/2019

Každý nový stravník v Školskej jedálni pri Gymnáziu M. M. Hodžu môže uhradiť prvú platbu v hotovosti v kancelárii vedúcej, kde mu budú poskytnuté informácie o spôsobe platby prevodom.

Stravníci, ktorí už odoberali obedy v školskej jedálni sú povinní uhrádzať poplatok za stravu bezhotovostným prevodom na účet školskej jedálne SK52 8180 0000 0070 0048 2355 Štátna pokladnica do 25. dňa v mesiaci na nasledujúci mesiac.

Dávam do pozornosti nový cenník obedov platný od 1.9.2018, ktorý nájdete tu.

Stravné na mesiac september uhradíte do 25. augusta.

I. stupeň stravná jednotka 1,17€ x 21 dní = 23,40€
II. stupeň stravná jednotka 1,25€ x 21 dní = 25,00€    
III. stupeň stravná jednotka 1,35€ x 21 dní = 27,00€

Každý stravník má svoje evidenčné číslo, ktoré je nutné uvádzať ako variabilný symbol pri platbe /toto číslo získate u vedúcej ŠJ/ a súčasne do poznámky uviesť meno žiaka a triedu, ktorú navštevuje.

Telefónne číslo do kancelárie: 044/5522844, 0918 891 910


Mgr. Kelovská Eva, vedúca školskej jedálne

Additional information