Na škole pôsobilo množstvo významných osobností. ako napríklad Ľudevít Šenšel, Jaroslav Žák, Ján Volko Starohorský, Július Lenko, Ivan Laučík, ...

Radi by sme v tejto kategórii venovali priestor nielen faktografii ale i spomienkam žiakov na ich profesorov .

Pozrite čo spracovali o profesorských zboroch žiaci v projekte Krajina za školou.

Ivan Laučík

Významný slovenský básnik. Patril do skupiny "Osamelí bežci" spolu s Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom. Od roku 1990 bol poslancom SNR za VPN. Pracoval aj ako riaditeľ okresnej školskej správy. Na Gymnáziu M.M.Hodžu pracoval do svojej smrti 12. mája 2004 pár dní pred maturitnými skúškami.

Video o svojom kolegovi a učiteľovi pripravili učitelia a žiaci školy.

Klávesy písacieho stroja objali hlavu

vyliečenú z bolesti jazyka

Predčasne splnený sen!

 

​Vidíme stopy

v tme jaskýň

kosodrevine

brusničí

školských chodbách

žiackych srdciach

aj našich

 

Ecce homo - Krížová cesta nekončí na Golgote!

Konečne náš, všetkých ....

Na piaď od raja

s úsmevom a plánmi

žiadne dlhy

premyslené túžby

odpustené krivdy

uprataný stôl

 

Beží ďalej osamelý

v ústrety Hodžovi,

Dekrétovi Matejovie, ....

 

Ad revidendum

 

 

 

 

14.máj 2004

Manželia Pavel Knot a Milica Knotová

Pavel Knot

Rodák z Moravy (Spitihnev). Na škole učil matematiku od 1976 do 2003 ( od 1978 do 1990 zástupca riaditeľa).

Medzinárodný rozhodca lyžovania. 

Milica Knotová (rod Medveďová) rodáčka z Vrbice. Na škole učila slovenský jazyk a nemecký jazyk

Rozhodkyňa lyžovania

Karol Špánik

Učiteľ slovenského jazyka a telocviku.

Prispievateľ Krás Slovenska, dobrovoľný člen Horskej služby, tréner lyžovania, fotograf liptovskej krajiny.

O K. Špánikovi na webe

FOTO Liptov

Fedor Klimáček

 

Fedor Klimáček (riaditeľom školy v rokoch 1948-1952) - vystriedal na mieste riaditeľa chorľavého Ľ. Neckára. Fedor Klimáček je známy akademický maliar a bol prvým riaditeľom, ktorý na gymnáziu aj maturoval (v roku 1931, bol spolužiakom syna vtedajšieho riaditeľa Šindelářa). Bol učiteľom kreslenia.

O F.Klimáčkovi na webe

Wikipedia

Binderovci

Oldřich Nuska

Posledný z českých profesorov na mikulášskom gymnáziu. Významný turista, prispievateľ Krás Slovenska, jeden z hlavných iniciátorov výstavby Žiarskej chaty.

Eugen Gindl o ňom napísal: " Je paradoxné, že pán profesor Nuska, hoci Čech, nám ako prvý vysvetlil, že politika takzvaného čechoslovakizmu, ktorá sa uplatňovala nielen za prvej republiky, ale aj po februári, nemá perspektívu a požiadavka vybalansovanej federácie (a v budúcnosti aj slovenskej samostatnosti) je legitímna. Takýto postoj, zvlášť od profesora dejepisu v dobe, keď sedeli v base slovenskí buržoázni nacionalisti, bol mimoriadne odvážny."

 

Ďalšie články...

  1. Ján Volko Starohorský

Additional information