Školský rok 2018/19

Zobrazené položky 
Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019
Ponuka krúžkov na školský rok 2018/2019
Špeciálny rozvrh na stredu 5. septembra 2018
Slávnostný začiatok školského roka 2018/19
Ako tancovanie baví
Adaptačné dni 2018/2019 pre triedy prvého ročníka
Túra na Kôprovský štít
Celoslovenská zbierka "Biela pastelka" - 21. septembra 2018
Opäť zasadli do lavíc gymnázia
Futurikon 4
Okresné kolo v atletike SŠ 2018
Krajské kolo v cezpoľnom behu 2018
Zbierka Modrá nezábudka 2018
Výstup na Ostrvu
Okresné kolo v šachu ZŠ a SŠ 2018
Halloween - 23. 10. 2018
Beseda so spisovateľkou a publicistkou Ľubou Lesnou
Študentská kvapka krvi
Slávnostná imatrikulácia prvákov a primánov - 8. 11. 2018
Zbierka Hodina deťom - 9. 11. 2018
Týždeň vedy a techniky – chemické pokusy
Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť - 19. 11. 2018
XVI. ročník Burzy informácií o stredných školách
Fyzikálny náboj - 16.11.2018
20 tímov, 16 organizátorov a zábavné doobedie plné matiky – aj o tom bol Matematický náboj na našom gymnáziu
Deň otvorených dverí - 27. 11. 2018
Vianočná zbierka UNICEF 2018
Červená stužka - symbol boja proti HIV / AIDS
Ďalší veľký matematický úspech našich študentov
Vianočný koncert 2018
Očarujúca vianočná Viedeň
Vianočné prázdniny 2018
Juraj Tekel oktáva 2003
Pavel Cheben IV.A 1985
Opustila nás pani profesorka Benková
Mikuláš - 6. 12. 2018
Keď sa učia učitelia...
Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo - 16. 1. 2019
Opustil nás Janko Čupka
Voľba voliteľných predmetov pre šk. rok 2019/20
Olympiáda ľudských práv - krajské kolo
Okresné kolo SOČ
Krajské kolo Dejepisnej olympiády
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Biologická olympiáda kategória D
Kritériá prijímania na štúdium v školskom roku 2019/2020
Krajské kolo SOČ 2019
Týždeň plný súťaží dal matematickým mozgom nášho gymnázia poriadne zabrať!
Prijímanie na štúdium od septembra 2019
Projekt Cena štátu
Školy zostávajú v čiernej
15. Benefičný ples Gymnázia Michala Miloslava Hodžu
Zbierka Deň narcisov - 11. apríla 2019
Celoštátne kolo SOČ 2019
Prijímacie konanie 2019
Špeciálny rozvrh počas prijímacích skúšok 13. mája 2019
Výstup na Šíp - 8. 5. 2019
Výsledky prijímacích skúšok do osemročného štúdia 2019
Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného štúdia 2019
Špeciálny rozvrh počas ústnych maturít - 20. - 23. mája 2019
Rozlúčka s maturantmi - 10. mája 2019
Noc v škole - 31. mája 2019
Okresné kolo v atletike ZŠ 2018/2019
Zdravotníci zvíťazili v oboch kategóriách
Seminár pre učiteľov s Chazom Pugliese
Exkurzia Paríž – Londýn – Europa Park - 15. - 21. júna 2019
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 24. mája 2019
Slávnostný koniec školského roka 2018/2019
Triedy - koniec šk. roka 2018/19

Additional information