Mliečny program - 2011

Oznamujeme žiakom, že na základe rozhodnutia spoločnosti Rajo, a.s.  dňom 30.11.2011 končí prevádzka mliečneho automatu.

Podľa platnej zmluvy dodávateľ má právo zmluvu vypovedať, v prípade našej školy sa tak stane z dôvodu minimálneho odberu ponúkaných mliečnych výrobkov Brejky k pomeru na počet žiakov školy.

V prípade, že k uvedenému dátumu bude váš kredit na Brejky karte nevyčerpaný, spoločnosť Rajo, a.s. vysporiada preplatky jednotlivcom bankovým prevodom.

Školská jedáleň bude hľadať inú alternatívu, ktorá by uspokojila žiakov, ktorí preferujú pitie čerstvého mlieka.

Additional information