Zobrazené položky 
Kritériá prijímania na štúdium v roku 2013
Majstrovstvá kraja ZŠ v šachu - január 2013
Krajské kolo Olympiády zo SJL - február 2013
Volejbal žiačok ZŠ
Ondrej Mráz – majster SR v šachu žiakov ZŠ
Výsledky prijímacích skúšok na osemročné štúdium pre šk. rok 2012/2013
Prijímanie na štúdium od septembra 2013
Vitajte
Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu pre školský rok 2013/2014
Spievam po francúzsky 2013
Lyžiarske preteky ŽSK - 18. marca 2013
Vybíjaná žiačok ZŠ
Okresné kolo v šachu SŠ - 27. marca 2013
Prijímacie konanie pre šk. rok 2013/14
Naši šachisti opäť úspešní
Oznam šk. jedálne pre maturantov
Výsledky prijímacích skúšok do osemročného štúdia pre šk. rok 2013/2014
Naše družstvo prvej pomoci najlepšie v regióne
Výsledky prijímacích skúšok do štvorročného štúdia pre šk. rok 2013/2014
Deň mlieka - 2013
Okresná súťaž Družstiev mladých zdravotníkov - 21. 5. 2013
Okresná súťaž družstiev mladých zdravotníkov - 21. 5. 2013
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 27. 5. 2013
Oznam vedúcej školskej jedálne ku koncu školského roka
Prijímacie skúšky 2013
Majstrovstvá kraja v atletike ZŠ a SŠ - 5. 6. 2013
Majstrovstvá SR v atletike žiakov - 18. 6. 2013
Noc v škole - 21. 6. 2013
Slávnostný koniec školského roka - 28. 6. 2013
Úradné hodiny počas letných prázdnin 2013

Additional information