Noc v škole - 21. 6. 2013

Trieda príma sa z piatka 21. 6. 2013 na sobotu 22. 6. 2013 zúčastnila školskej akcie Noc v škole, ktorú pre nich zorganizovali pani profesorky Ďaťková a Rusnáková s pomocou študentov I. A triedy a sestier Brisudových z III. A a II. C.

Primáni si pripravili vlastný program, ktorý predviedli rodičom vo veľkej telocvični. Neskôr sme pokračovali v biologickej učebni prednáškou pána Ing. Pavla Balla z TANAPU o tatranských svišťoch. Navečerali sme sa v altánku a vďaka dobrému počasiu sme večer strávili vonku hraním športových hier. Hlavným programom večera sa stal kvíz, kde žiaci v tímoch ukázali svoju šikovnosť, kreativitu a vedomosti, ktoré za uplynulý rok nadobudli. Riešili rôzne úlohy a vypracovávali pracovné listy z matematiky, biológie, angličtiny a slovenčiny a nakoniec si tímy zmerali sily v zábavných hrách, ktoré sme kvôli výpadku elektriny museli ukončiť predčasne. Napriek tomu bola atmosféra na našom gymnáziu v nočných hodinách, k tomu všetkému bez elektriny, naozaj čarovná. Zvyšok noci sme strávili hraním spoločenských hier a pozeraním filmov pri sviečkach.

Mnohí z nás sa presvedčili, že škola sa môže nečakane zmeniť na miesto plné smiechu a zábavy.Takáto originálna akcia si určite zaslúži reprízu v budúcom školskom roku. 

 

                                  Ľudka Lišuchová a Zuzka Palanová, I.A

Additional information