Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - 9. 2. 2024

Dňa 9. 2. 2024 sa v Žiline konalo krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku. Za našu školu súťažili Matúš Gavalec z tercie, ktorý v kategórii 1B obsadil 2. miesto, Soňa Žišková z oktávy v kategórii 2B vybojovala 2. miesto a Adriana Piovarčiová z oktávy sa v kategórii frankofónov 2C umiestnila na 3. mieste.

Srdečne gratulujeme k úspechom a ďakujeme za reprezentáciu školy.

 • picture1

Veľkonočný volejbalový turnaj GMMH - 25. marca 2024

V pondelok 25. marca 2024 sa konal veľkonočný volejbalový turnaj GMMH. Hrať sme začali o 9:00 a posledný zápas sa odohral o 14:00. Tímy boli vyskladané z tried, jeden tím mohol byť zložený z maximálne 8 ľudí. Tento turnaj bol naozaj napínavý, zápasy boli v postupových kolách čoraz vyrovnanejšie a veríme, že aj hráči boli spokojní. Na prvom mieste sa umiestnila trieda IV. B, na druhom mieste sa umiestnila Septima a na treťom mieste II. B. Zúčastneným ďakujeme a víťazom gratulujeme.

Martina Radičová, kvinta

 • IMG_0855
 • IMG_0872
 • IMG_0989
 • IMG_8887
 • IMG_9390
 • IMG_9401

Viac fotografií z turnaja si môžete prezrieť po kliknutí na "Čítať viac".

Čítať ďalej: Veľkonočný volejbalový turnaj GMMH - 25. marca 2024

Finančná gramotnosť je nízka!!!...ale u nás na GMMH to neplatí :)

Potvrdila to aj jednorázová online súťaž FINNkvíz organizovaná Nadáciou NN, ktorej krajské kolo sa uskutočnilo 17. 4. 2024. Z našej školy sa zapojilo 26 žiakov, hlavne 2. ročníka a dvaja prváci a takmer všetci boli úspešní riešitelia. Ba čo viac, z 830 súťažiacich žiakov v rámci kraja, Tobias ŠTEFANIAK z II. B skončil ako prvý, vďaka čomu získal aj finančnú výhru.

Ďalším úspechom je postup Tomáša HAZUCHU zo septimy do celoštátneho kola finančnej olympiády medzi 20 najúspešnejších, ktorí postúpili po 1. a 2. kole spomedzi niekoľkotisíc stredoškolákov. Celoštátne kolo sa uskutoční 7. 5. 2024 v Bratislave pod záštitou Partners Nadácie. Tomášovi budeme držať palce!

Nepochybne majú na tom zásluhu samotní žiaci svojou osobnou angažovanosťou v tejto problematike a veríme, že k týmto úspechom prispieva aj predmet Finančná gramotnosť, projekt FinQ, ale aj rôzne aktivity, prednášky, workshopy a webináre na rozvoj finančnej gramotnosti a kritického myslenia žiakov do ktorých sa na našej škole zapájame.  

       Garant FIG M. Hazuchová

 

Vajanského Martin - 17. apríla 2024

17. apríla 2024 sa v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine konala krajská súťaž Vajanského Martin.

V prednese poézie v II. kategórii našu školu reprezentoval Joel Lacika (žiak prímy), ktorý sa umiestnil na 3. mieste.

Gratulujeme ku krásnemu výsledku.

 • VM2024JoelLacika

Krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti - 26. marca 2024

V utorok 26. marca 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom našu školu úspešne reprezentovali tieto žiačky:
Nina Droppová (sexta) – 1. miesto v kategórii Životné prostredie, geografia, geológia
Nina postupuje so svojou prácou do celoštátneho kola.

Isabella Šimanská (sexta) – 3. miesto v kategórii Pôdohospodárstvo
Gratulujeme!

 • SOCkraj2024

Poznáme výsledky krajského kola Ekonomickej olympiády

Dňa 13. februára 2024 sa konalo krajské kolo 7. ročníka Ekonomickej olympiády pre stredné školy v Žilinskom kraji.
Súťažiaci sa stretli v priestoroch Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Čakala ich početná konkurencia, ale aj náročné úlohy. Do krajského kola sa kvalifikovalo celkovo 131 študentov. Testy s otvorenými otázkami opravovali pedagógovia z univerzít, ktoré sú partnermi Ekonomickej olympiády. Preto boli výsledky zverejnené až pred veľkonočnými sviatkami.

Našu školu reprezentovali v krajskom kole 5 študenti:

Tlamka Mário (III. A) – 3. miesto a zároveň postup do celoštátneho kola
Beňo Damián (septima) – 6. miesto
Marková Ema (oktáva) – 11. miesto
Slosiar Samuel (IV. B) – 33. miesto
Girašek Damián F. (III. A) – 70. miesto
Celoslovenské finále Ekonomickej olympiády sa bude konať 25. apríla 2024 v Bratislave.
Všetkým študentom srdečne blahoželáme k výborným výsledkom a Máriovi prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole!

 • image_50430721


Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo 2024

V dňoch 21. a 22. marca 2024 sa konalo okresné kolo Hviezdoslavovho Kubína, v ktorom nás úspešne reprezentovali títo žiaci:

II. kategória – poézia 1. miesto Joel Lacika (príma)
IV. kategória – próza 1. miesto Timea Šlauková (septima)
IV. kategória – poézia 2. miesto Soňa Žišková (oktáva)

Gratulujeme ku krásnym výsledkom!

 • Joel
 • Sonka
 • Timea

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo - 7. marca 2024

Vo štvrtok 7. marca 2024 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Žiaci súťažili v II. , III. a IV. kategórii v prednese poézie a prózy. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. mieste, postupujú do okresného kola. Ďakujeme všetkým zúčastneným.

II. kategória – próza
    1.    Daniel Šmiček (príma)
    2.    Oliver Gergelčík (príma)
    3.    Vivien Hesteriaková (príma)

II. kategória – poézia
    1.    Joel Lacika (príma)
    2.    Katarína Kroulíková (príma)

III. kategória – próza
    1.    Filip Szuperák (kvarta)
    2.    Michaela Bobušová (sekunda)

IV. kategória – poézia
    1.    Soňa Žišková (oktáva)
    2.    Sabína Sofia Szuperáková (I.A)
    3.    Filip Močiliak (I.A), Eva Šeďová (I.A)

 

 • 20240308_095605
 • 20240308_095623

Stredoškolská odborná činnosť - okresné kolo - 5. marca 2024

V utorok 5. marca 2024 sa uskutočnilo okresné kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, na ktorom našu školu úspešne reprezentovali títo žiaci:
Nina Droppová (sexta) – 1. miesto v kategórii Životné prostredie, geografia, geológia
Andrej Klíma, Matej Pozor, Tobiáš Baran (II. A) – 2. miesto v kategórii Informatika
Isabella Šimanská (sexta) – 3. miesto v kategórii Pôdohospodárstvo

Gratulujeme!

 • SOC_okres2024

Okresné kolo Dejepisnej olympiády – 5. februára 2024

Dňa 5. 2. 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu v Liptovskom Mikuláši okresné kolo Dejepisnej olympiády pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorého sa zúčastnili aj naši žiaci. V konkurencii obstáli veľmi dobre a dokázali, že sa orientujú v zadaných témach.
 
Kategória D (8. ročník ZŠ + tercia osemročného gymnázia):
1. miesto: Vladimír Záhorec  
2. miesto: Natanael Ivák  
Obidvaja uvedení žiaci postupujú do krajského kola.
 
Kategória E (7. ročník ZŠ + sekunda osemročného gymnázia):
6. miesto: Ela Medľová
9. miesto: Filip Kaliský
 
Kategória F (6. ročník ZŠ + príma osemročného gymnázia):
1. miesto: Timea Tuturová
V tejto kategórii sa vyššie kolo súťaže nekoná.
 
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
 
PK OBN a DEJ

Krajské kolo Olympiády ľudských práv – 8. februára 2024

Dňa 8. 2. 2024 sa uskutočnilo v priestoroch Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline krajské kolo Olympiády ľudských práv, na ktorom reprezentovala našu školu Timea Šlauková zo septimy. Skončila na 2. mieste a postupuje do celoštátneho kola, ktoré sa bude konať v apríli v Omšení pri Trenčianskych Tepliciach.
 
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
 
PK OBN a DEJ

 • 20240209_094737

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku - 18. januára 2024

Vo štvrtok 18. 1. 2024 sa CVČ v Liptovskom Mikuláši uskutočnilo okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku.
Súťažilo sa v dvoch kategóriách. Naši študenti si počínali veľmi dobre a obsadili popredné priečky.

V kategórii 2A 1. miesto obsadil Matias Kubáň z kvinty
4. miesto Marko Saniga tiež z kvinty

V kategórii 2B sa na 2. mieste umiestnil Adam Bačík z oktávy a
3. miesto obsadil Mário Tlamka z 3. A.

Chlapcom srdečné blahoželáme a postupujúcim na krajské kolo prajeme veľa úspechov.

 • 1ONEJ
 • 2ONEJ

Školské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka - 11. - 13. decembra 2023

V dňoch 11. - 13. 12. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády z francúzskeho jazyka.
V kategórii 1B sa na 1. mieste umiestnil Matúš Gavalec (tercia), 2. miesto patrí Júlii Tajátovej (kvarta) a na 3. mieste sa umiestnili Matej Lakota (kvarta) a Vladimír Záhorec (tercia).
V kategórii 2B a 2C budú našu školu reprezentovať študentky oktávy Soňa Žišková a Adriana Piovarčiová.
Félicitations 🇫🇷

 

 • picture1

Zlato a Striebro na INNOVATION CAMPe

Dňa 26. septembera 2023 sa v Hoteli Dixon v Banskej Bystrici konala súťaž Innovation Camp. Organizovala ju spoločnosť JA Slovensko v spolupráci s Nadáciou 365.bank. Bola to celodenná súťaž, počas ktorej žiaci pracovali na reálnej výzve, ktorú vytvorili organizátori súťaže. Úlohou žiakov, rozdelených do zmiešaných tímov z rôznych škôl, bolo nájsť najlepšie riešenie problému, ktorým je že:“.... v súčasnosti míňame veľa peňazí na zbytočnosti, ktoré nepotrebujeme resp. na potraviny, ktoré sa napokon vyhodia (je to v priemere 65 €/mesiac)...“ a prezentovať ho pred odbornou porotou. Cieľom súťaže bolo stimulovať kreatívne a inovačné schopnosti žiakov. Vďaka tejto súťaži si žiaci vyskúšali tímovú prácu pri riešení zadanej výzvy, rozvíjali svoje komunikačné a prezentačné zručnosti, boli motivovaní k využívaniu príležitostí. Súťaž im priblížila aj fungovanie reálneho podnikateľského prostredia. Samozrejme na úvod nechýbala teambuildingová aktivita, aby sa najprv trocha spoznali. Pre pedagógov bol pripravený zaujímavý workshop.

Našu školu reprezentovalo 5 žiakov: Damian Beňo (septima), Tomáš Hazucha (septima), Mário Tlamka (III.A), Daniel Jurkovič (III.B), Marek Repa (III.B). Členom víťazného tímu bol Damian Beňo, členom 2.tímu v poradí bol Marek Repa. Účastníci z prvých troch tímov boli ocenení hodnotnými cenami, ale výhrou pre všetkých bola hlavne samotná skúsenosť získaná počas súťaže. Po náročnom a dlhom dni sme sa vrátili domov unavení ale obohatení o túto skúsenosť.

Garant súťaže M. Hazuchová

 

 • IMG_20230926_093220
 • IMG_6661
 • IMG_6722
 • IMG_6747

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Zlato a Striebro na INNOVATION CAMPe

O pohár riaditeľa školy v atletike SŠ - 12. mája 2023

    V piatok 12. mája 2023 sme privítali účastníkov 38. ročnika atletických pretekov O pohár riaditeľa školy. Okrem stredných škôl okresu Liptovský Mikuláš si prišli zasúťažiť aj športovci z partnerskej školy v Kroměříži.
    Dosiahlo sa veľa skvelých individuálnych výsledkov. V celkovom súčte bodov boli chlapci z našej školy prví a dievčatá skončili na druhom mieste.

Laura Lukášiková, sexta

 • 03
 • 06
 • 37
 • 51
 • 84
 • 87

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: O pohár riaditeľa školy v atletike SŠ - 12. mája 2023

Celoštátne kolo finančnej olympiády - 10. mája 2023

Dňa 10. mája 2023 sa v Bratislave v sídle Nadácie PARTNERS konalo celoštátne kolo Finančnej olympiády, na ktorom našu školu úspešne reprezentoval žiak sexty Tomáš HAZUCHA. Cez prvé dve kolá sa medzi 20 najúspešnejších, ktorí boli pozvaní na finále, prepracoval spomedzi vyše 8000 stredoškolákov z viac ako 300 stredných škôl a osemročných gymnázií. Súťažiaci vypĺňali vedomostný test a riešili praktické príklady, v rámci ktorých presvedčili odbornú porotu, že vedia financie rozumne plánovať a snažia sa pripraviť na plnohodnotný finančný život v dospelosti.

 • IMG_20230510_123602


 

 

SOČkársky finiš bol napínavý

Tohtoročná Stredoškolská odborná činnosť vyvrcholila národným kolom v dňoch 26. až 28. apríla 2023 v Modre. Naša škola mala aj na tejto úrovni svoje dva želiezka v ohni. Už postup na národné kolo súťaže je obrovským úspechom každého súťažiaceho, ktorý obetoval veľa času, energie a nápadov do svojho projektu. Damián František Girašek (žiak II. A triedy) zastupoval našu školu s prácou „Rozlišovanie faktov od zavádzajúcich informácií“, ktorú spracoval so spolužiakom Máriom Tlamkom. Na celoštátnej úrovni obsadil vo svojej kategórii vynikajúce 4. miesto. Ešte o schodík vyššie vystúpil vo svojej kategórii Martin Medvecký (rovnako II. A trieda). Jeho práca na tému „Vodíkový generátor s horákom“ mu priniesla striebornú medailu – 2. miesto. Obom chlapcom gratulujeme. Veríme, že tieto úspechy budú motiváciou pre ich budúce projekty a azda k podobným aktivitám inšpirujú aj ich spolužiakov.

 • foto_1
 • foto_2
 • girasek-1
 • medvecky-1

Súťaž Mladý Európan – 20. apríla 2023

Dňa 20. apríla 2023 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže Mladý Európan. Organizátormi súťaže boli Europe Direct na Slovensku a Európske informačné centrum v Bratislave.
Trojčlenné súťažné tímy sa stretli v priestoroch knižnice Katolíckej univerzity v Ružomberku.
Našu školu reprezentoval tím v zložení: Adam Droppa, Ema Marková a Soňa Žišková zo septimy. Súťaž suverénne vyhrali a postúpili do národného kola, ktorého hostiteľom bude Prešovská univerzita v Prešove.

Septimánom srdečne blahoželáme!

PK DEJ a OBN

 • s2
 • s3

Veľkonočný volejbalový turnaj - 5. apríla 2023

V stredu 5. apríla 2023 sa na našej škole uskutočnil Veľkonočný volejbalový turnaj. Do tohto turnaja sa zapojilo 12 vyrovnaných družstiev z rôznych tried. Boli vytvorené štyri skupiny po 3 družstvá, no vyhrať mohol len jeden. Na prvom mieste sa umiestnil tím zložený z oktávy a III. B. Druhé miesto obsadila IV. A a bronzovú medailu si odniesli žiaci zo IV. B. Gratulujeme víťazom a všetkým ostatným ďakujeme za účasť.

Nikola Majková, oktáva

 • IMG_4261
 • IMG_4431
 • IMG_4456
 • IMG_4468
 • IMG_4478
 • IMG_4704

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Veľkonočný volejbalový turnaj - 5. apríla 2023

Spievam po francúzsky - 30. marca 2023

Dňa 30. marca sa v rámci Mesiaca frankofónie konalo semifinále súťaže "Spievam po francúzsky 2023", organizované Francúzskou alianciou Košice.
Súťažiacich bolo neúrekom a podľa organizátora sa “úroveň sa vyšplhala do závratných výšok”.
Našu školu tento rok reprezentovala Lucia Martišová zo septimy s piesňou speváčky Nour Premier amour. Svedomitá príprava a samotný umelecký výkon priniesli Lucke krásne 3. miesto, keď skončila hneď za minuloročnou víťazkou medzinárodného finále.
Bravo et félicitations, Lucie!

 • 5BFB6B8F-FEF1-454B-82E0-1A3DAB007972

Naši študenti víťazmi krajského kola v basketbale! - 4. apríla 2023

Aj v tomto školskom roku sa darilo družstvu basketbalistov, keď sa postupne prebojovali cez jednotlivé kolá až na Majstrovstvá SR  v Piešťanoch. Viacerí sa zúčastnili M-SR už vlani, družstvo po odchode štvrtákov zostalo takmer v nezmenenej zostave, doplnené novými tvárami z radov prvákov. Úspech je veľmi cenný, v histórii školy sa nám to podarilo len raz, ale bolo to vo volejbale. Na najvyššom fóre to už bude konfrontácia s najlepšími družstvami z jednotlivých krajov, viacerí v kompletnej zostave z juniorskej extraligy. Pre našich chlapcov to určite bude cenná skúsenosť a odmena za ich nadšenie pre tento šport a ochotu reprezentovať školu.
Školu reprezentovali: Filip Antoška, Michal Bruňo, Lukáš Hlavna, Šimon Jančuška, Hugo Kráľ, Ronald Kubáň, Jakub Kubány, Gregor Maliňák, Jaroslav Podhorány, Matej Pozor, Marek Repa, Matej Rusina.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 

Cesta našich SOČkárov pokračuje

V utorok 28. marca 2023 sa v Strednej priemyselnej škole IT v Kysuckom Novom Meste uskutočnilo krajské kolo súťaže SOČ. Našu školu po postupe z okresného kola reprezentovali Tomáš Hazucha (sexta) s prácou „Športová výživa“, Martin Medvecký (II. A) s prácou na tému: „Vodíkový generátor s horákom“ a Damián František Girašek s Máriom Tlamkom (II. A), ktorí rozpracovali tému „Rozlišovanie faktov od zavádzajúcich informácií“.

Už postup na krajské kolo je veľkým úspechom, no súťaž SOČ pre našich žiakov v tomto roku zďaleka nekončí. Martin vo svojom odbore „Matematika, fyzika“ zvíťazil a postúpil tak na celoštátnu prehliadku prác SOČ, ktorá sa uskutoční koncom apríla. Podobne úspešní boli aj Damián s Máriom, ktorí si postup na národné kolo zabezpečili druhým miestom vo svojej kategórii „Pedagogika, psychológia, sociológia“. Všetkým im k úspechu na krajskom kole gratulujeme a držíme palce aj na celoštátnej úrovni.

 • O

Krajské kolo Olympiády vo francúzskom jazyku - 6. februára 2023

Dňa 6. 2. 2023 sme sa zúčastnili krajského kola Olympiády vo francúzskom jazyku, ktoré sa konalo na bilingválnom gymnáziu v Žiline. Našu školu reprezentovali Matúš Gavalec (sekunda) v kategórii 1A, Anna Beňová (sexta) v kategórii 2A, Adriana Piovarčiová (septima) v kategórii 2C a Soňa Žišková (septima) v kategórii 2B.
Tento deň sa od začiatku niesol v znamení dobrej nálady a úsmev na tvári nám ostal aj napriek veľkému mrazu a nízkym teplotám. Našu francúzštinu sme si mohli otestovať v rôznych úlohách, ako napr. ústny a písomný prejav či čítanie a počúvanie s porozumením. Okrem zážitkov sme si odniesli aj ocenenia za umiestnenie Matúša Gavalca a Adriany Piovarčiovej, obaja vybojovali 2. miesto vo svojich kategóriách.
 
Gratulujeme všetkým zúčastneným a dúfame, že sa ku nám nabudúci rok pridáte aj vy!
 
Cordialement,
Adriana Piovarčiová a Soňa Žišková, septima
 
 • 754D113B-E4E9-44F8-90D9-544EA9755A5F

Additional information