Prevencie

Preventívna akcia 6. mája 2016

Dňa 6. 5. 2016 sa v našej škole uskutočnila preventívna akcia zameraná na zisťovanie omamných a psychotropných látok. Výsledok bol negatívny.

Preventívny program EXIT Tour - 19. apríla 2016

19. apríl bol v našej škole výnimočný. A to nielen preto, že sme sa neučili. Prišiel k nám tím EXIT Tour so svojím prednáškovým a koncertným preventívnym programom. Hneď zrána emócie rozprúdil koncert anglickej kapely Faith Child, následne sa žiaci po rozdelení do skupín zúčastnili dvoch sérií prednášok na témy: láska, vzťahy, konflikty, sexualita, AIDS, závislosti, písmo, hudba... Cieľom bolo poučiť študentov o týchto náročných témach a zároveň priniesť východiská pre ich konkrétne životné situácie. Skúsení lektori sa snažili ukázať cestu ako zdravo žiť a nachádzať skutočné životné hodnoty. Mnohí naši študenti využili príležitosť porozprávať sa s členmi kapely aj tímu po anglicky a zapojili sa do ich večerného programu mimo školy.

 • IMG_4155
 • IMG_4162
 • IMG_4168
 • IMG_4170
 • IMG_4171
 • IMG_4172
 • IMG_4174
 • IMG_4183
 • IMG_4185
 • IMG_4192
 • IMG_4200
 • IMG_4203

 

Beseda o sektách a sektárstve - október 2012

V dňoch 24. – 26. októbra 2012 sa uskutočnila v druhých ročníkoch beseda na tému sekty, sektárstvo, kulty s pracovníkom Pedagogicko- psychologickej poradne v Liptovskom Mikuláši  pánom Šutliakom. Študenti získali množstvo informácií, ale aj poučenie do života, byť ostražitý voči náborárom sekty.

Additional information