Prevencie

Beseda o sektách a sektárstve - október 2012

V dňoch 24. – 26. októbra 2012 sa uskutočnila v druhých ročníkoch beseda na tému sekty, sektárstvo, kulty s pracovníkom Pedagogicko- psychologickej poradne v Liptovskom Mikuláši  pánom Šutliakom. Študenti získali množstvo informácií, ale aj poučenie do života, byť ostražitý voči náborárom sekty.

Additional information