Adaptačný výcvik v triede Príma - 28. septembra 2023

Trieda Príma si užila Adaptačný výcvik  v peknom prostredí hotela Spojár pod taktovkou žiakov triedy Septima.

Rôzne zábavné aktivity  vytvorili priestor pre budovanie tímu primánov, v ktorom by mali mať miesto súdržnosť,  priateľstvo, spolupráca a pozitívna klíma.  

Výchovné poradenstvo ďakuje septimánom za ich ochotu a kreativitu.

 

 • IMG_5835
 • IMG_5860
 • IMG_6032
 • IMG_6051
 • IMG_6132
 • IMG_6142

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Adaptačný výcvik v triede Príma - 28. septembra 2023

Tanečný kurz GMMH - 6.- 8. 9. 2023

V dňoch 6. - 8. 9. 2023 sa študenti 2. ročníka a sexty zúčastnili kurzu spoločenskej výchovy a spoločenských tancov, ktorý je od roku 2018 súčasťou nášho Školského vzdelávacieho programu. Počas troch dní získali študenti základy a mnohí z nich budú v kurze pokračovať a zdokonaľovať svoje tanečné umenie.

Ďakujeme rodičom, že svoje deti podporili a tešíme sa na slávnostný záver kurzu.

Vlasta Serdelová

 • KurzSept2023
 • LMG_2383

Adaptačné dni prvého ročníka a prímy - 5. -7. septembra 2023

V utorok 5. 9. a v stredu 6. 9. 2023 sa na našej škole konali tradičné Adaptačné dni pre žiakov prvého ročníka a prímy. Ako každý rok, tretiaci pripravili program pre prvákov, aby lepšie spoznali fungovanie a prostredie našej školy, no v prvom rade aby sa spoznali navzájom. Aktivity Adaptačných dní slúžili aj na to, aby z nich opadol stres a vznikli nové priateľstvá. Nadviazali sme aj nové kamarátstva tretiakov s prvákmi a povedali sme im ako to tu funguje. Vo štvrtok 7. 9. sa všetci žiaci prvého ročníka spolu s kvintou stretli kvôli vybudovaniu ročníkovej súdržnosti. Tento deň ich čakalo veľa kolektívnych aktivít pri ktorých sa dobre zabavili.

        Alica Šlachtová, III. A 

 • IMG_5522
 • IMG_5637
 • IMG_5731
 • u220230906_123112093_iOS
 • u220230906_123751408_iOS
 • zpicture06

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Adaptačné dni prvého ročníka a prímy - 5. -7. septembra 2023

Adaptačné dni prvákov 2022/2023

Aj tento školský rok škola za pomoci tretiakov pripravila pre prvákov už povestné Adaptačné dni.

Tie slúžia pre prvákov na to, aby sa ľahšie a rýchlejšie zžili s novými ľuďmi, prostredím a pravidlami. Aby opadol stres z neznámeho a vznikli nové priateľstvá a fungujúce triedne kolektívy.

Tri dni sú možno málo, ale ich štúdium je len na začiatku. Veríme, že snaha spríjemniť novým žiakom príchod do školy im padla na úžitok. Teraz je na nich, ako aktívne zoberú novú príležitosť na úspešný štart do života.

 • a1
 • a2
 • e
 • f4
 • m3
 • s1

Pre viac fotografií kliknite na "Čítať ďalej".

Čítať ďalej: Adaptačné dni prvákov 2022/2023

Lyžiarsky výcvik 2. ročníka a sexty - 21. - 25. 3. 2022

Po minulom roku, kedy sa pre pandémiu nemohli konať lyžiarske výcviky, sme už túto jar konečne mohli zorganizovať "zameškaný" lyžiarsky kurz pre druhákov a sextu.

Kurz sa zrealizoval v týždni 21. - 25. 3. 2022 (tradične) pobytovým spôsobom na chate Kosodrevina (Chopok - Juh). Mali sme krásne slnečné počasie, ale o to náročnejší terén. Kurz splnil svoj účel, žiaci odchádzali domov spokojní, s novými zručnosťami a zážitkami.

Aspoň niekoľkými fotografiami Vám ho priblížime.

 

 • IMG_20220323_142947
 • P1340632
 • P1340662
 • P1340666
 • P1340671o
 • P1340804

(Viac fotografií z lyžiarskeho si môžete pozrieť po kliknutí na "Čítať ďalej".)

Čítať ďalej: Lyžiarsky výcvik 2. ročníka a sexty - 21. - 25. 3. 2022

Adaptačné dni prvákov - 3. a 4. septembra 2020

V dňoch 3. 9. (štvrtok) a 4. 9. (piatok) sa konali naše tradičné adaptačné dni. Žiaci I. A triedy spoznávali počas týchto dvoch dní naše „mravenisko“ plné chodieb a dverí do neznáma. Naša cesta sa začala spoznávaním nových kamarátov, s ktorými strávia najbližšie 4 roky. V podstate sa z nich stane taká malá rodinka. V našom sprievode sme si ukázali všetky zákutia a samozrejme všetky dôležité miestnosti. Nasledujúci deň sme sa vybrali na Spojár, kde sme si zahrali kopec hier. Mali sme skvelú príležitosť spoznať sa. Poriadne sme sa zabavili a ešte viac vybehali. Nakoniec sme sa všetci odfotili a nastúpili sme na autobus. Sme veľmi radi, že sme mohli byť súčasťou adaptačných dní a dúfame, že nasledujúce roky štúdia na tomto gymnáziu budú plné radosti, dobrých (ale možno aj zlých) spomienok a skvelou prípravou do života.

Natália Kubištová, III. A

 • IMG_0559
 • IMG_0640
 • IMG_0653
 • IMG_0737
 • IMG_0785
 • IMG_0858

 

Viac fotografií z adaptačných dní zobrazíte kliknutím na "Čítať viac".

Čítať ďalej: Adaptačné dni prvákov - 3. a 4. septembra 2020

Lyžiarsky kurz 1. ročníka a kvinty 13. - 17. januára 2020

Dokumenty k lyžiarskemu kurzu 1. ročníka a kvinty, ktorý sa uskutoční 13. - 17. januára 2020 na Chate Kosodrevina – Chopok JUH:
Denný režim lyžiarskeho kurzu
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pre účastníkov lyžiarskeho kurzu
Informovaný súhlas rodiča
Metodický pokyn ŽSK ku organizačnému zabezpečeniu lyžiarskych kurzov v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 

KOŽAZ 2019

V dňoch 23. - 26. septembra 2019 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Žiarskej doline. 

Ubytovanie a strava boli ako zvyčajne zabezpečené v hoteli Spojár, kde sú výborné podmienky nielen na aktívne využitie voľného času v okolí, ale aj na prednáškovú a školiacu činnosť. Pondelok účastníkov kurzu privítalo daždivé počasie, ale aj napriek tomu sa všetci vybrali na vychádzku do okolia. Cieľom bola chata Baranec, odkiaľ je pekný výhľad na liptovskú kotlinu. Večer si vedúci kurzu p.p. Kalinay pripravil pre účastníkov kurzu prednášku o Žiarskej doline. V rámci obrazovej časti prezentácie mohli študenti vidieť dolinu v premenách ročných období, spoznať významné vrcholy, aby sa dokázali na ďalší deň v teréne lepšie orientovať.

V utorok, kedy meteorológia hlásili najlepšie počasie, sa uskutočnila vysokohorská túra na Baranec. Účastníci kurzu prešli celou Žiarskou dolinou a po krátkom občerstvení na Žiarskej chate pokračovali smerom na Rázcestie po Homôľkou, ďalej do Žiarskeho sedla a smerom cez Smrek až na vrchol Baranca. 

V stredu v dopoludňajších hodinách si členovia Zdravotného krúžku, ktorí sú zároveň registrovaní ako Mládež Červeného kríža, pripravili 4 rôzne prednášky spojené s praktickými činnosťami so zameraním na prvú pomoc. Účastníci kurzu po skupinách absolvovali tieto prednášky a zároveň si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci pri poraneniach rôzneho druhu. V popoludňajších hodinách nasledovalo preškolenie z oblasti topografie, nácvik streľby zo vzduchovky a športové činnosti.

Vo štvrtok, záverečný deň kurzu, žiaci nadobudnuté vedomosti a zručnosti otestovali v brannej súťaži družstiev. Táto mala dramatický priebeh, pretože o konečných víťazoch rozhodovala až záverečná disciplína - beh.

Kurz ochrany človeka a zdravia splnil stanovené ciele. Osobitné poďakovanie patrí mladým záchranárom, ktorí ukázali, že ich odborná príprava je na vysokej úrovni.

 • 20190924_143355
 • 20190924_143418
 • 20190924_143704
 • 20190925_090633
 • 20190925_090754
 • 20190925_105727
 • 20190925_105745
 • 20190925_114020(1)
 • 20190925_114020
 • 20190925_114037
 • 20190925_114524
 • 20190925_114539
 • 20190925_114543
 • 20190925_144425
 • 20190925_144538
 • 20190925_145502
 • 20190926_100129
 • 20190926_101115
 • 20190926_105201
 • 20190926_105543
 • 20190926_111303
 • 20190926_111312
 • 20190926_111320
 • 20190926_114918
 • 20190926_114922
 • 20190926_114951
 • 20190926_115035
 • 71401304_2587956541283630_1548447344997957632_n
 • 71910663_2139480269690605_7866370496844005376_n
 • IMG_20190925_090457
 • IMG_20190925_090535
 • IMG_20190925_093023
 • IMG_20190925_103708
 • IMG_20190925_104541
 • IMG_20190925_104725
 • IMG_20190925_113647

Adaptačné dni triedy príma - september 2019

Prvý školský deň som vstala veľmi skoro, pretože som nemohla spať. Ani neviem, či som sa viac tešila alebo som sa viac bála. Mala som ísť do novej školy. No, keď som prvýkrát zbadala svojich spolužiakov a spolužiačky, triednu pani učiteľku, nepríjemný pocit zmizol. Na prvý pohľad bolo jasné, že to bude dobrá pani učiteľka a dobrý kolektív.
Hneď na druhý deň pre nás septimáni pripravili zaujímavý deň. Pomohli nám zoznámiť sa s veľkou budovou školy, pripravili si pre nás rôzne aktivity, hry, stanovištia. Teraz už vieme, kde sa nachádzajú učebne, kabinety, jedáleň, šatne,... Všetci sme dostali tričká s logom školy na znak toho, že patríme do komunity gymnazistov.
Súčasťou adaptačných dní bol aj výlet do Žiarskej doliny na Chatu Spojár. Tam sme hrali rôzne hry, aby sme si zapamätali mená spolužiakov. Najviac sa mi páčila hra, pri ktorej sme museli mať zaviazané oči a držali sme sa lana , ktoré nás navigovalo, kde máme ísť. Bola to zábava. Popoludní, keď sme odchádzali domov, boli sme plní zážitkov. Som rada, že nám septimáni takto spríjemnili prvý týždeň v novej škole.
...adaptačné dni boli dobré. Najlepšie na tom bolo to, že sme sa neučili.
...adaptačné dni na Spojári v Žiari sme si užili so septimánmi. Veľmi im za to ďakujeme. P.S.: najlepší začiatok školského roka v novej škole.
...začnem poďakovaním predovšetkým septimánom, ktorí nám pomohli zorientovať sa v škole. Pripravili si pre nás veľa hier, ktoré boli super.
(Reakcie primánov na Adaptačné dni, ktoré majú dlhodobú tradíciu na našej škole a pomáhajú novým žiakom prekonať počiatočné obavy z nového prostredia.)

 • DSC04715
 • DSC04717
 • DSC04721
 • DSC04723
 • DSC04733
 • DSC04735
 • DSC04740
 • DSC04742
 • DSC04744
 • DSC04751
 • DSC04756
 • DSC04761
 • DSC04766
 • DSC04769
 • DSC04770
 • DSC04773
 • DSC04812
 • DSC04815
 • DSC04816
 • DSC04817
 • DSC04823
 • DSC04825
 • DSC04832
 • DSC04836
 • DSC04837
 • DSC04838
 • DSC04841
 • DSC04842
 • DSC04844
 • DSC04847
 • DSC04849
 • DSC04851
 • DSC04853
 • DSC04859
 • DSC04865
 • DSC04872
 • DSC04879
 • DSC04883
 • DSC04885
 • DSC04889
 • DSC04892
 • DSC04894
 • DSC04896
 • DSC04900
 • DSC04902
 • DSC04904
 • DSC04908
 • DSC04916
 • DSC04919
 • DSC04925
 • DSC04926
 • DSC04930
 • DSC04932
 • DSC04933
 • DSC04934
 • DSC04935
 • DSC04936
 • DSC04942
 • DSC04952
 • DSC04958
 • DSC04971
 • DSC04978
 • DSC04980
 • DSC04981
 • DSC04987
 • DSC04991
 • DSC04995
 • DSC04997
 • DSC04999
 • DSC05000
 • DSC05002
 • DSC05008
 • DSC05014
 • DSC05021
 • DSC05023
 • DSC05027
 • DSC05032
 • DSC05035
 • DSC05038
 • DSC05039
 • DSC05053
 • DSC05057
 • DSC05059
 • DSC05062
 • DSC05063
 • DSC05067
 • DSC05070
 • DSC05073
 • DSC05090
 • DSC05092
 • DSC05096
 • DSC05097
 • DSC05099
 • DSC05102
 • DSC05103
 • DSC05104
 • DSC05106
 • DSC05107
 • DSC05112
 • DSC05117
 • DSC05124
 • DSC05125
 • DSC05134
 • DSC05135
 • DSC05141
 • DSC05144

Adaptačné dni prvákov 2019/2020

Tohtoročné adaptačné dni začali v utorok 3. septembra 2019, hneď po otvorení školského roka. Na starosť si ich zobrali tretiaci, ktorí nám všetkým celý čas ochotne pomáhali.
Naša trieda I. A zostala v škole a žiaci tretieho ročníka nám pomohli viac sa spoznať medzi sebou zábavnou formou plnou hier. Potom nás previedli budovou školy, ktorá v prvé dni vyzerala ako obrovský labyrint a som si istá, že sa v nej už nejeden prvák stratil. Vždy pridali nejakú svoju vtipnú historku, ktorá deň len viac spríjemnila.
Druhá trieda prvákov bola medzitým v prírode (Chata Spojár, Borová Sihoť) s druhou skupinou tretiakov. Aj tí mali pripravené rôzne zábavné hry, či už na zlepšenie spolupráce alebo iba jednoducho pomáhali žiakom cez aktivity zapamätať si mená nových spolužiakov. Niekedy je dosť ťažké priradiť tvár k menu. Nemám pravdu?
V stredu sa triedy vystriedali a vo štvrtok sme už boli spolu v škole a pridali sa k nám aj kvintáni. V tento deň sme položili základy ročníkovej súdržnosti, ktorá by nás mala sprevádzať až do konca štúdia. Tím tretiakov nás rozdelil na skupiny a začala sa zábava na šiestich stanovištiach, ktorá nám pomohla spoznať sa viac.
Na konci týždňa sme boli za tieto dni naozaj vďační. Za pomoci aktivít, hier a informácií, ktoré pre nás pripravili sme mohli hravou formou spoznať školu a pravidlá, ktoré v nej fungujú, ale aj nových spolužiakov a nadviazať prvé priateľstvá. Bez ich pomoci by to bolo oveľa zložitejšie.Práve kvôli tomu im patrí veľké ĎAKUJEME.
A tak si z nášho prvého týždňa na gymnáziu všetci odnášame mnoho zážitkov a spomienok, na ktoré len tak skoro nezabudneme. 

 • 69527306_399271140734195_2332435488205438976_n
 • 69554650_363433947914016_5485009657485328384_n
 • 69589239_2298790123769564_5983966685550346240_n
 • 69616366_537034350439219_3394371293217292288_n
 • 69629856_678471085964982_4734730994597232640_n
 • 69630002_1677775442355009_7393318405111021568_n
 • 69632027_978622952479850_5180574562999336960_n
 • 69639232_904017889977916_6947566860678201344_n
 • 69642095_552878095462166_7488000937676505088_n
 • 69644072_501387977319046_8829270759806337024_n
 • 69663108_2297516547041142_3784824661267709952_n
 • 69800091_734476116991317_4698458359399972864_n (1)
 • 69800091_734476116991317_4698458359399972864_n
 • 69859749_724575654671357_4970538863949774848_n
 • 69936927_421136088517456_4369713170198036480_n
 • 69993426_374493656560908_3433400283806302208_n
 • 70156203_739581019833612_3074577034903552000_n
 • 70263668_2391707161150034_167891345342464000_n
 • 70387441_508570229706659_8264644098397306880_n
 • 70452298_898711137173326_1188047112953135104_n
 • 70462450_364562731089057_7144386464321634304_n
 • 70757206_1375273619297516_4879578500366860288_n
 • 71020402_669387176906242_6570321814143107072_n

 

Lyžiarsky kurz 1. ročníka a kvinty 21. - 25. januára 2019

Dokumenty k lyžiarskemu kurzu 1. ročníka a kvinty, ktorý sa uskutoční 21. - 25. januára 2019 na Chate Kosodrevina – Chopok JUH:
Denný režim lyžiarskeho kurzu
Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pre účastníkov lyžiarskeho kurzu
Informovaný súhlas rodiča
Plán výcviku v zjazdovom lyžovaní
Plán výcviku - snowboard
Metodický pokyn ŽSK ku organizačnému zabezpečeniu lyžiarskych kurzov v stredných školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK

 

Kurz na ochranu života a zdravia

Ako každoročne, tak aj tento rok sa v dňoch 24.9. - 27.9. 2018 žiaci tretieho ročníka a septimy zúčastnili Kurzu na ochranu života a zdravia, ktorý sa konal v Žiarskej doline. Kurz obsahoval prednášky o turistike a horách, prvú pomoc s teoretickou aj praktickou časťou. V stredu sa konala túra na Žiarsku chatu a poobede sa žiaci venovali športovým aktivitám. Vo štvrtok sa kurz zavŕšil športovou súťažou, v ktorej bola prvá pomoc, hod granátom, strieľanie zo vzduchovky, beh a určovanie azimutu. 

Kristína Hrnčiarová, 3.A

 • IMG_1026
 • IMG_1075
 • IMG_1128
 • IMG_1296
 • IMG_1428
 • IMG_1443
 • IMG_1492
 • IMG_1598
 • IMG_1627
 • IMG_1673
 • IMG_1678
 • IMG_1680
 • IMG_1710
 • IMG_1719
 • IMG_1744
 • IMG_1749
 • IMG_1767
 • IMG_1793
 • IMG_1794
 • IMG_1896
 • IMG_1948
 • IMG_1988
 • IMG_1993
 • IMG_2000
 
 
 

Slávnostný venček študentov druhého ročníka a sexty - 4. 11. 2017

V sobotu, 4. 11. 2017, sa v Dome kultúry v Liptovskom Hrádku stretli študenti, rodičia a učitelia Gymnázia Michala Miloslava Hodžu na prvom spoločnom venčeku, ktorého organizátorom bolo tanečné štúdio Maestro pod vedením pána Róberta Szolnokiho. Slávnostný venček bol vyvrcholením Kurzu spoločenských tancov a spoločenskej výchovy, ktorý sa v tomto školskom roku po prvýkrát stal súčasťou Školského vzdelávacieho programu nášho gymnázia a pod taktovkou tancmajstra pokračoval aj po úvodnej „školskej časti“. Slávnostný večer dal dôstojnú bodku za premiérovou aktivitou školy a veríme, že spolupráca školy a rodičov bude v takomto duchu pokračovať aj počas nasledujúcich školských rokov.

PhDr. Vlasta Serdelová

 • 2013947362157144
 • 838741319619455
 • 838741362952784

Kurz letných športov 2017

Ako sa už stalo tradíciou, záverečné dni školského roka sa pre študentov 2. ročníka nesú v znamení Kurzu letných športov. Nebolo tomu inak ani teraz. Počas troch dní (26.-28. júna) si študenti sexty, II.A a II.B vyskúšali rôzne druhy pohybových aktivít, napr. tenis, bejzbal, petanque, minigolf, lukostreľbu, raftovanie či cvičenie na TRX alebo jumping. Tohtoročný kurz sprevádzalo veľmi teplé a slnečné počasie, ktoré pomohlo navodiť už prázdninovú atmosféru. Nech sú teda aj nastávajúce voľné dni plné pohybu a radosti!

 • 123658
 • 19554123_1942605295950860_374738050914552807_n
 • 354976514634
 • 564687945156
 • DSC02058
 • DSC02059
 • DSC02062
 • DSC02063
 • DSC02067
 • DSC02068
 • DSC02071
 • DSC02072
 • DSC02077
 • DSC02084
 • DSC02085
 • DSC02088
 • DSC02094
 • DSC02096
 • DSC02097
 • DSC02100
 • DSC02105
 • DSC02106
 • DSC02107
 • DSC02109
 • DSC02117
 • DSC02123
 • DSC02126

Additional information