KOŽAZ 2019

V dňoch 23. - 26. septembra 2019 sa študenti tretieho ročníka zúčastnili Kurzu ochrany života a zdravia v Žiarskej doline. 

Ubytovanie a strava boli ako zvyčajne zabezpečené v hoteli Spojár, kde sú výborné podmienky nielen na aktívne využitie voľného času v okolí, ale aj na prednáškovú a školiacu činnosť. Pondelok účastníkov kurzu privítalo daždivé počasie, ale aj napriek tomu sa všetci vybrali na vychádzku do okolia. Cieľom bola chata Baranec, odkiaľ je pekný výhľad na liptovskú kotlinu. Večer si vedúci kurzu p.p. Kalinay pripravil pre účastníkov kurzu prednášku o Žiarskej doline. V rámci obrazovej časti prezentácie mohli študenti vidieť dolinu v premenách ročných období, spoznať významné vrcholy, aby sa dokázali na ďalší deň v teréne lepšie orientovať.

V utorok, kedy meteorológia hlásili najlepšie počasie, sa uskutočnila vysokohorská túra na Baranec. Účastníci kurzu prešli celou Žiarskou dolinou a po krátkom občerstvení na Žiarskej chate pokračovali smerom na Rázcestie po Homôľkou, ďalej do Žiarskeho sedla a smerom cez Smrek až na vrchol Baranca. 

V stredu v dopoludňajších hodinách si členovia Zdravotného krúžku, ktorí sú zároveň registrovaní ako Mládež Červeného kríža, pripravili 4 rôzne prednášky spojené s praktickými činnosťami so zameraním na prvú pomoc. Účastníci kurzu po skupinách absolvovali tieto prednášky a zároveň si vyskúšali poskytovanie prvej pomoci pri poraneniach rôzneho druhu. V popoludňajších hodinách nasledovalo preškolenie z oblasti topografie, nácvik streľby zo vzduchovky a športové činnosti.

Vo štvrtok, záverečný deň kurzu, žiaci nadobudnuté vedomosti a zručnosti otestovali v brannej súťaži družstiev. Táto mala dramatický priebeh, pretože o konečných víťazoch rozhodovala až záverečná disciplína - beh.

Kurz ochrany človeka a zdravia splnil stanovené ciele. Osobitné poďakovanie patrí mladým záchranárom, ktorí ukázali, že ich odborná príprava je na vysokej úrovni.

 • 20190924_143355
 • 20190924_143418
 • 20190924_143704
 • 20190925_090633
 • 20190925_090754
 • 20190925_105727
 • 20190925_105745
 • 20190925_114020(1)
 • 20190925_114020
 • 20190925_114037
 • 20190925_114524
 • 20190925_114539
 • 20190925_114543
 • 20190925_144425
 • 20190925_144538
 • 20190925_145502
 • 20190926_100129
 • 20190926_101115
 • 20190926_105201
 • 20190926_105543
 • 20190926_111303
 • 20190926_111312
 • 20190926_111320
 • 20190926_114918
 • 20190926_114922
 • 20190926_114951
 • 20190926_115035
 • 71401304_2587956541283630_1548447344997957632_n
 • 71910663_2139480269690605_7866370496844005376_n
 • IMG_20190925_090457
 • IMG_20190925_090535
 • IMG_20190925_093023
 • IMG_20190925_103708
 • IMG_20190925_104541
 • IMG_20190925_104725
 • IMG_20190925_113647

Additional information