Školský rok 2016/17

Zobrazené položky 
Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
Ponuka krúžkov na školský rok 2016/2017
Gymnázium víta prvákov - Adaptačné dni 2016/2017 pre triedy prvého ročníka
Sedláčkov memoriál 2016
Hodža hovorí, počúvajme - 22. 9. 2016
Adaptačný výcvik prímy 6. a 8. septembra 2016
Okresné kolo v cezpoľnom behu 2016
Krajské kolo v cezpoľnom behu 2016
Výlet turistického krúžku na Plačlivé 1. 10. 2016
Mikulášski gymnazisti vo Voroneži - leto 2016
Majstrovstvá SR v cezpoľnom behu 25. októbra 2016
Sárova Bystrica – súťaž mladých moderátorov - 18. 10. 2016
Dobrodružná cesta na Chatu pri Zelenom plese 23. októbra 2016
Workshop Ligy proti rakovine v Bratislave - 14. - 15. 10. 2016
Mobilis - prednáška a beseda o reportážnej literatúre - 2016
Informatický Bobor 2016 - organizačné pokyny
Pamätný list sv. Gorazda 2016
Majstrovstvá okresu v šachu SŠ pre rok 2016/2017
Náboj Junior - 25. 11. 2016
Krajské kolo v šachu ZŠ 2016
Krajské kolo v aerobiku žiačok a žiakov SŠ 2016
Sárova Bystrica - celoštátne kolo - 24. - 25. 11. 2016
Vianočná latka 2016
Burza SŠ 2016
Oznam vedúcej školskej jedálne pred koncom kalendárneho roka 2016
Výsledky súťaže Informatický Bobor, ktorá sa konala v dňoch 7. - 15. 11. 2016
Lyžiarsky kurz 1. ročníka a kvinty 23. - 27. január 2017
Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) - 23. 11. 2016
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku (OAJ) v CVČ LM - 17. a 18. januára 2017
Naši lyžiari opäť víťazili - 2. 2. 2017
Prijímacie konanie 2017 - čo nás čaká
Deň otvorených dverí 21. februára 2017
Maturita v knižnici - 16. februára 2017
Okresné kolo Dejepisnej olympiády - 14. februára 2017
Informácie pre maturantov o maturitných skúškach 2017
Deň otvorených dverí - 21. februára 2017
Návšteva prezidenta SR Andreja Kisku - 23. februára 2017
Tomáš Košík na MS juniorov!
Okresné kolá vo volejbale - 6. a 7. marca 2017
Valentínska kvapka krvi - 7. a 8. marca 2017
Kritériá pre prijímanie žiakov pre školský rok 2017/2018
Pochvalné listy dekanky FIIT STU
Špeciálny rozvrh počas písomných maturít - 14. a 15. marca 2017
Ďalšie číslo nášho študentského časopisu GUČ
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína 2017
Okresné kolo SOČ 2017
Šachový turnaj o Cenu riaditeľa ŽSK 2017
Krajské kolo SOČ 2017
Nikola Salvová - víťazka súťaže Moja Európa 2017
Študenti zvíťazili v Stredoškolskom brannom súboji - 7. apríla 2017
Volejbalisti idú opäť na majstrovstvá
Výsledky okresného kola Matematickej olympiády Z6, Z7, Z8 a Pytagoriády 2017
Prijímacie konanie 2017
Študenti roztočili svoje mozgové závity
Špeciálny rozvrh počas prijímacích skúšok 9. mája 2017
Majstrovstvá Žilinského kraja v atletike stredných škôl 2017
Výsledky prijímacích skúšok 2017
Z olympiády s medailami
Rozlúčka s maturantmi - 12. mája 2017
Špeciálny rozvrh počas ústnych maturít - 22. - 25. mája 2017
Chemická olympiáda kategória D
Naše družstvá úspešné v súťažiach prvej pomoci
Slávik Slovenska 2017 - okresné kolo
Environolympiáda 2017
Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení - 26. mája 2017
Župná kalokagatia 2017
Ukončenie objednávania obedov - koniec šk. roka 2016/17
Stránkové dni školskej jedálne počas letných prázdnin 2017
Triedy - koniec šk. roka 2016/17
Ukončenie školského roka 2016-17
Stránkové hodiny Gymnázia počas letných prázdnin 2017

Additional information