Školský psychológ

Školský psychológ zabezpečuje základnú psychologickú diagnostiku a poradenstvo

Školský psychológ je Mgr. Alexandra Vyskočániová

Náplň práce školského psychológa:

 - individuálna prípadová práca so študentmi
 - študijné, výchovné, adaptačné problémy
 - konzultačno-poradenská činnosť pre študentov, rodičov a učiteľov

Additional information