Nezneužívajte službu objednávania obedov cez internet

Prosím všetkých stravníkov, ktorí využívajú službu objednávania obedov cez internet, aby túto službu nezneužívali počas bežných dní.

Objednávanie cez internet slúži v prvom rade vtedy, keď sa stravník z dôvodu neprítomnosti v škole, alebo v práci ( choroba, exkurzia, výlet a pod.) nedostane k objednávaciemu boxu v školskej jedálni.

Bohužiaľ máme veľké percento takých stravníkov, ktorí sú v škole, alebo v práci a aj tak si z neznámeho dôvodu neobjednajú stravu pri BOX-e.

Je náročné pracovať so surovinami na nasledujúci deň, keď máme pohyb pri normovaní aj 20-30 stravníkov.

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školskej jedálne.

Additional information