YOUTUBE

Žiaci a učitelia publikujú na Youtube.

môžete tam nájsť Vianočné koncerty, slávnostné akadémie, hromadné školské podujatia, semináre, ...

záznamy pokusov alebo vyučovacích hodín ktoré vytvoril kolega Roman Toček ...

Intrá a iné dielka ktoré vytvorili žiaci ...

 

No aj virtuálnu prehliadku školy, predstavenie školského vzdelávacieho programu a študentskú reláciu PAUZA.

 

Žiacka TV relácia PAUZA

Redakčná rada:

Marek Baláž, Dávid Švihra, Melannia Gocsová, Martin Janotka, Elia Fiamin  ....

PAUZA 1,   z 30.mája 2021

Z obsahu: Dobrovoľné maturity, interwiev s Andrejom Šintajom, z odovzdávania maturitných vysvedčení, ...

PAUZA  2, z 2.júla 2021

Z obsahu: Ako spolužiaci zvládali dištančné vzdelávanie, interwiwew s Lujzou Širicovou, čo sa zmenilo v škole počas školského roka, ...

Additional information