YOUTUBE

Žiaci a učitelia publikujú na Youtube.

môžete tam nájsť Vianočné koncerty, slávnostné akadémie, hromadné školské podujatia, semináre, ...

záznamy pokusov alebo vyučovacích hodín ktoré vytvoril kolega Roman Toček ...

Intrá a iné dielka ktoré vytvorili žiaci ...

 

No aj virtuálnu prehliadku školy, predstavenie školského vzdelávacieho programu a študentskú reláciu PAUZA.

 

Žiacka TV relácia PAUZA

Redakčná rada:

Marek Baláž, Dávid Švihra, Melannia Gocsová, Martin Janotka, Elia Fiamin  ....

PAUZA 1,   z 30.mája 2021

Z obsahu: Dobrovoľné maturity, interwiev s Andrejom Šintajom, z odovzdávania maturitných vysvedčení, ...

PAUZA  2,    z 2.júla 2021

Z obsahu: Ako spolužiaci zvládali dištančné vzdelávanie, interwiwew s Lujzou Širicovou, čo sa zmenilo v škole počas školského roka, ...

PAUZA 3     zo septembra 2021

Kurz ochrany života a zdravia, výstup na Baranec, interwiev s PaedDr. Anmnou Ďaťkovou o KOŽAZoch

PAUZA 4.    z októbra 2021

Z obsahu:  Grant pre žiakov Škola pre žiakov, žiaci pre školu, interwiev s PhDr Matúšom Stáňom o podpore žiackych iniciatív

PAUZA 5.  v novembra 2021

Z obsahu: Deň boja proti týtaniu detí, Bubnovačka, interwiev so školskou psychologičkou Alexandrou Vyskočániovou o násilí a šikane

PAUZA 6.  z 21.februára 2022

Stredoškolská e-športová liga, je hranie počítačových hier šport? Beseda s Teodorom Maliňákom

Additional information