Adaptačný výcvik v triede Príma - 28. septembra 2023

Trieda Príma si užila Adaptačný výcvik  v peknom prostredí hotela Spojár pod taktovkou žiakov triedy Septima.

Rôzne zábavné aktivity  vytvorili priestor pre budovanie tímu primánov, v ktorom by mali mať miesto súdržnosť,  priateľstvo, spolupráca a pozitívna klíma.  

Výchovné poradenstvo ďakuje septimánom za ich ochotu a kreativitu.

 • IMG_5760
 • IMG_5769
 • IMG_5776
 • IMG_5785
 • IMG_5790
 • IMG_5797
 • IMG_5799
 • IMG_5801
 • IMG_5806
 • IMG_5809
 • IMG_5810
 • IMG_5813
 • IMG_5815
 • IMG_5820
 • IMG_5826
 • IMG_5835
 • IMG_5848
 • IMG_5852
 • IMG_5857
 • IMG_5860
 • IMG_5866
 • IMG_5878
 • IMG_5880
 • IMG_5899
 • IMG_5902
 • IMG_5904
 • IMG_5908
 • IMG_5911
 • IMG_5915
 • IMG_5920
 • IMG_5928
 • IMG_5936
 • IMG_5943
 • IMG_5966
 • IMG_5973
 • IMG_5985
 • IMG_5987
 • IMG_6016
 • IMG_6026
 • IMG_6029
 • IMG_6031
 • IMG_6032
 • IMG_6036
 • IMG_6048
 • IMG_6051
 • IMG_6057
 • IMG_6083
 • IMG_6111
 • IMG_6132
 • IMG_6138
 • IMG_6142
 • IMG_6144
 • IMG_6151

Additional information