Prevencie

Preventívna akcia 6. mája 2016

Dňa 6. 5. 2016 sa v našej škole uskutočnila preventívna akcia zameraná na zisťovanie omamných a psychotropných látok. Výsledok bol negatívny.

Additional information