Slávnostný koniec školského roka - 28. 6. 2013

V posledný deň školského roka 2012/2013 triedni profesori vo svojich triedach zhodnotili končiaci školský rok a rozdali žiakom vysvedčenia. Následne celá škola nastúpila na školskom dvore k slávnostnému ukončeniu školského roka. Po príhovore riaditeľa školy nasledovalo odovzdávanie uznaní za výborný prospech, pochvalných uznaní a pochvál riaditeľom školy žiakom, ktorí dosiahli vynikajúce študijné výsledky a reprezentovali školu na rôznych súťažiach.

Oceneným žiakom blahoželáme a všetkým prajeme príjemné prázdniny!

 

 • IMG_5483
 • IMG_5484
 • IMG_5487
 • IMG_5488
 • IMG_5489
 • IMG_5490
 • IMG_5491
 • IMG_5492
 • IMG_5493
 • IMG_5494
 • IMG_5495
 • IMG_5496
 • IMG_5497
 • IMG_5498
 • IMG_5499
 • IMG_5500
 • IMG_5501
 • IMG_5503
 • IMG_5506
 • IMG_5507
 • IMG_5508
 • IMG_5509
 • IMG_5510
 • IMG_5511
 • IMG_5513
 • IMG_5514
 • IMG_5515
 • IMG_5516
 • IMG_5517
 • IMG_5518
 • IMG_5519
 • IMG_5520
 • IMG_5521
 • IMG_5522
 • IMG_5523
 • IMG_5524
 • IMG_5525
 • IMG_5526
 • IMG_5528
 • IMG_5529
 • IMG_5530
 • IMG_5531
 • IMG_5532
 • IMG_5533
 • IMG_5534
 • IMG_5535
 • IMG_5536
 • IMG_5537
 • IMG_5539
 • IMG_5540
 • IMG_5541
 • IMG_5542
 • IMG_5543
 • IMG_5544
 • IMG_5545
 • IMG_5546
 • IMG_5547
 • IMG_5548
 • IMG_5549
 • IMG_5550
 • IMG_5551
 • IMG_5552
 • IMG_5553
 • IMG_5556
 • IMG_5557
 • IMG_5558
 • IMG_5559
 • IMG_5561
 • IMG_5565
 • IMG_5567
 • IMG_5569
 • P1010001
 • P1010005

Additional information