Úradné hodiny počas letných prázdnin 2013

Počas letných prázdnin je budova školy zatvorená.
Úradné záležitosti (potvrdenia a pod.) vybavujeme NA VRÁTNICI (v starej budove) každú STREDU od 10:00 do 14:00.

Additional information