Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu pre školský rok 2013/2014

Kritériá pre prijímanie žiakov na štúdium na Gymnáziu M. M. Hodžu pre školský rok 2013/2014 nájdete tu.

Additional information