Oznam šk. jedálne pre maturantov

Prosím, prekontrolujte si zostatky na vašom stravovacom konte a obedy si prihlasujte tak, aby konto bolo ku koncu vašej školskej dochádzky vystravované. Upozorňujeme na vysoké preplatky na stravovacom konte niektorých žiakov!

Prípadné preplatky za stravné môžu byť vrátené len na bankový účet stravníka, nie v hotovosti!. V tomto prípade je potrebné predložiť číslo účtu pre overenie správnosti vedúcej ŠJ.

Manipulačný poplatok za elektronický čip 6,63 € bude stravníkovi vyplatený v hotovosti  pri odovzdaní čipu.

Čip je možné odovzdať denne do 13:00, ale aj počas veľkej prestávky.

Nulovanie stravovacieho konta bude realizované najskôr týždeň pred maturitnými skúškami.

Žiak má nárok odoberať obedy aj počas maturít.

Prajem veľa šťastia pri maturitnej skúške.

Ďakujem za pochopenie. 
                  
                                    Kelovská Eva
                                       vedúca ŠJ

Additional information