Ján Volko Starohorský

Ján Volko Starohorský patril medzi najdlhšie pôsobiacich profesorov na mikulášskom gymnáziu. Učil prevažne prírodopis.

Zo spomienok na neho:

V Enviromagazíne

Additional information