Oldřich Nuska

Posledný z českých profesorov na mikulášskom gymnáziu. Významný turista, prispievateľ Krás Slovenska, jeden z hlavných iniciátorov výstavby Žiarskej chaty.

Eugen Gindl o ňom napísal: " Je paradoxné, že pán profesor Nuska, hoci Čech, nám ako prvý vysvetlil, že politika takzvaného čechoslovakizmu, ktorá sa uplatňovala nielen za prvej republiky, ale aj po februári, nemá perspektívu a požiadavka vybalansovanej federácie (a v budúcnosti aj slovenskej samostatnosti) je legitímna. Takýto postoj, zvlášť od profesora dejepisu v dobe, keď sedeli v base slovenskí buržoázni nacionalisti, bol mimoriadne odvážny."

 

Additional information