Na škole pôsobilo množstvo významných osobností. ako napríklad Ľudevít Šenšel, Jaroslav Žák, Ján Volko Starohorský, Július Lenko, Ivan Laučík, ...

Radi by sme v tejto kategórii venovali priestor nielen faktografii ale i spomienkam žiakov na ich profesorov .

Pozrite čo spracovali o profesorských zboroch žiaci v projekte Krajina za školou.

Additional information