Ivan Laučík

Významný slovenský básnik. Patril do skupiny "Osamelí bežci" spolu s Ivanom Štrpkom a Petrom Repkom. Od roku 1990 bol poslancom SNR za VPN. Pracoval aj ako riaditeľ okresnej školskej správy. Na Gymnáziu M.M.Hodžu pracoval do svojej smrti 12. mája 2004 pár dní pred maturitnými skúškami.

Video o svojom kolegovi a učiteľovi pripravili učitelia a žiaci školy.

Klávesy písacieho stroja objali hlavu

vyliečenú z bolesti jazyka

Predčasne splnený sen!

 

​Vidíme stopy

v tme jaskýň

kosodrevine

brusničí

školských chodbách

žiackych srdciach

aj našich

 

Ecce homo - Krížová cesta nekončí na Golgote!

Konečne náš, všetkých ....

Na piaď od raja

s úsmevom a plánmi

žiadne dlhy

premyslené túžby

odpustené krivdy

uprataný stôl

 

Beží ďalej osamelý

v ústrety Hodžovi,

Dekrétovi Matejovie, ....

 

Ad revidendum

 

 

 

 

14.máj 2004

Additional information