Služby stravníkom

Pitný režim

Školská jedáleň v spolupráci s radou rodičov poskytuje pre žiakov Gymnázia M.M.Hodžu pitný režim.

Ponúkame rôzne druhy čajov v čase veľkej prestávky  9,45 – 10,00 hod. v priestoroch školskej jedálne.

Žiak konzumuje nápoj z vlastného, čistého, hygienicky nezávadného pohára. ŠJ poháre na tento účel neposkytuje.

Pitný režim je určený na doplnenie tekutín len v určenom čase, nenahrádza doporučený denný príjem tekutín.

Mliečny program - 2011

Oznamujeme žiakom, že na základe rozhodnutia spoločnosti Rajo, a.s.  dňom 30.11.2011 končí prevádzka mliečneho automatu.

Podľa platnej zmluvy dodávateľ má právo zmluvu vypovedať, v prípade našej školy sa tak stane z dôvodu minimálneho odberu ponúkaných mliečnych výrobkov Brejky k pomeru na počet žiakov školy.

V prípade, že k uvedenému dátumu bude váš kredit na Brejky karte nevyčerpaný, spoločnosť Rajo, a.s. vysporiada preplatky jednotlivcom bankovým prevodom.

Školská jedáleň bude hľadať inú alternatívu, ktorá by uspokojila žiakov, ktorí preferujú pitie čerstvého mlieka.

Nezneužívajte službu objednávania obedov cez internet

Prosím všetkých stravníkov, ktorí využívajú službu objednávania obedov cez internet, aby túto službu nezneužívali počas bežných dní.

Objednávanie cez internet slúži v prvom rade vtedy, keď sa stravník z dôvodu neprítomnosti v škole, alebo v práci ( choroba, exkurzia, výlet a pod.) nedostane k objednávaciemu boxu v školskej jedálni.

Bohužiaľ máme veľké percento takých stravníkov, ktorí sú v škole, alebo v práci a aj tak si z neznámeho dôvodu neobjednajú stravu pri BOX-e.

Je náročné pracovať so surovinami na nasledujúci deň, keď máme pohyb pri normovaní aj 20-30 stravníkov.

Ďakujeme za pochopenie.
Vedenie školskej jedálne.

Additional information