Ceny a platby

Spôsob úhrady - 2013

► Aktuálne info školskej jedálne ◄

 • Elektronický systém objednávania a výdaja  obedov je realizovaný prostredníctvom elektronického čipu a ISIC kariet.
 • Nový stravník, ktorý nevlastní ISIC kartu si zakúpi elektronický čip v hodnote 6,63 €.
 • ÚHRADA ZA STRAVNÉ  PREBIEHA  BEZHOTOVOSTNÝM SPÔSOBOM.
 • NOVÝ  STRAVNÍK PRI  KÚPE  ELEKTRONICKÉHO  ČIPU MÁ  MOŽNOSŤ  PRVÚ  PLATBU ZA OBEDY  VYKONAŤ V  HOTOVOSTI.
 • Obráťte sa, prosím, na vedúcu ŠJ, ktorá Vám poskytne číslo účtu a pridelí variabilný symbol.
 • Termín splatnosti je 25-teho v mesiaci pred aktuálnym stravovacím mesiacom.
 • Prevod z účtu na účet je zvyčajne zrealizovaný do 3 pracovných dní, víkendy a sviatky sa nezapočítavajú.

 

Stravník má možnosť platbu uhrádzať :

 • trvalým príkazom / 20 dní x finančná norma / od augusta do mája
 • využívať služby e – banky podľa vlastnej potreby
 • vložiť čiastku priamo na účet ŠJ do pobočky  Dexie banky / táto služba je spoplatnená /
 • platbu prostredníctvom poštovej poukážky neakceptujeme
 • Pri všetkých typoch platby je nutné uviesť variabilný symbol stravníka !
 • Formu úhrady stravného v hotovosti je možné využiť na začiatku školského roka a v mimoriadnych prípadoch, ako je choroba, evidencia nového stravníka , apod.
 • Objednávanie obedov nie je možné pri nulovom stave na stravovacom konte stravníka. Stravník si obed objednáva sám pri objednávacom boxe.
 • Preplatky na stravovacom konte sa automaticky prenášajú na ďalší mesiac.

Additional information