Verejné zbierky

DNI NEZÁBUDKY 2015 - dni duševného zdravia

Dňa 16.septembra 2015 sa študenti našej školy zapojili do celoslovenskej zbierky na podporu rozvoja služieb, ktoré napomáhajú sociálne začleňovať ľudí s duševnými ochoreniami do spoločnosti. Vyzbierané peniaze budú použité napríklad na podporu chránených dielní, na podporu programov vzdelávania a osvety verejnosti v otázkach duševného zdravia a destigmatizácie duševných ochorení. 

Na podporu tohto cieľa vyšlo do ulíc desať študentov – dobrovoľníkov s piatimi pokladničkami a predajom modrých nezábudiek sa zapojili do verejnej zbierky.

 

             Ďakujeme

Menný zoznam dobrovoľníkov: Silvia Bartková, Michaela Nahálková, Simona Galková, Gabriela Profantová, Daniela Beňová, Anna Brisudová, Bronislava Dorušincová, Miroslava Vyšňanová, Alžbeta Šlauková, Adam Buvala. 

 

Additional information