Verejné zbierky

"1 deň úsmevu" - celoslovenská zbierka - 25. až 29. mája 2015

Celý týždeň – od 25. do 29. mája 2015 - prebiehala celoslovenská zbierka "1 deň úsmevu", do ktorej sa zapojili aj naši študenti. Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, ktorá zastrešuje zbierku je najväčšou a najstaršou celoslovenskou neziskovou organizáciou na pomoc a podporu detí z detských domovov a náhradné rodiny. Do ulíc sa vybralo päť dvojíc našich študentov s pokladničkami, aby pomohli vyzbierať peniaze, ktoré pomôžu mladým dospelým po odchode z detského domova, rodinám, aby deti nešli do detského domova – rodinám v ohrození, príprave náhradných rodičov na prijatie detí z detských domovov, ale aj deťom v detských domovoch, pre ktoré sa organizujú rôzne podujatia.

                                                                                                                                Ďakujeme.
Menný zoznam študentov:
III. A: Nejedlá Karolína, Palanová Zuzana, Balážová Barbora, Plevová Ivana
III. B: Ághová Adriana, Cedzová Jana
III. C: Matias Tomáš, Csányiová Dominika
Septima: Beňová Ivana, Oravcová Barbora

Additional information