Verejné zbierky

Deň narcisov 2015

     Dňa 27.3.2015 sa žiaci našej školy zúčastnili zbierky „Deň narcisov“. Jej cieľom je informovať o postavení onkologických pacientov a problematike boja proti rakovine.  Narcis, ako žltý kvietok, symbolizuje nádej a príchod jari. Ten si ľudia pripínajú na viditeľné miesto a vyjadrujú tým súdržnosť s chorými.
     Študenti sa rozdelili do štyroch skupiniek po piatich a od ôsmej hodiny ráno ponúkali v našom meste za dobrovoľný príspevok narcisy. Dokopy vyzbierali čiastku
801,58 €.
Tohto dňa sa zúčastnili žiaci z tried:
Kvinta: Andrej Klimčík, Daniel Zvara, Ján Lizúch, Andrea Jurgošová, Lenka Harichová, Anna Majerníčková, Alžbeta Rusnáková
3.A: Ivana Plevová, Barbora Balážová, Matej Škvarek, Kristián Šooš, Peter Valko
3.B: Štefan Puška, Jana Cedzová, Adriana Ághová, Jakub Chovan
Septima: Ivana Beňová, Lucia Bučková, Barbora Oravcová, Alexandra Turčiaková

Ďakujeme im všetkým za pomoc
  

Anna Majerníčková

  • IMG_0787
  • IMG_0788
  • IMG_0789
  • IMG_0790
  • IMG_0791
  • IMG_0792

Additional information