Verejné zbierky

Hodina deťom 28. 11. 2014

Dňa 28. 11. 2014 sa študenti našej školy zúčastnili celonárodnej  zbierky Hodina deťom, ktorá je organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Z vyzbieraných finančných prostriedkov sú podporované projekty zamerané na rozvoj osobnosti a tvorivosti u detí, rozvíjanie ich individuálneho potenciálu v závislosti od ich zdravotného stavu, talentu či hendikepu, skvalitňovanie školského prostredia, budovanie komunít i bezpečného prostredia pre deti, ale aj na intervenčné projekty, ktorých cieľom je riešiť problémové situácie detí.
Ďakujeme našim študentom, že sa ako dobrovoľníci zapojili do zbierky.

Zoznam študentov:
III. A: Nuštáková, Smrekovská, Nejedlá, Stromková
III. C: Marková, Rakučiak, Pirožeková, Šuveríková
Septima: Ábel, Turčiaková

Additional information