Verejné zbierky

Verejná zbierka "Vianoce s úsmevom" - 9. 12. 2015

Spoločnosť  priateľov detí z detských domovov – Úsmev ako dar realizovala zbierku s názvom Vianoce s úsmevom 2015, do ktorej sa dňa  9. 12. 2015 zapojili aj naši študenti. Získané finančné prostriedky budú použité na rozvojové a vzdelávacie aktivity pre deti žijúce v detských domovoch, na podporu a pomoc rodinám v kríze ako aj podporu náhradného rodičovstva na Slovensku.
Ďakujeme.

Menný zoznam zapojených študentov tretieho ročníka:
Dyrčíková Zuzana, Kabzanová Tatiana, Zvarová Lucia, Urbanová Jana, Chrapčiaková Barbora, Šmigurová Alica, Spilá Natália, Buvala Adam, Beňová Daniela, Kabzan Dalibor.

Additional information