Verejné zbierky

Dni nezábudky 2016

Aj tento rok - 6. októbra 2016 dobrovoľní študenti našej školy podali pomocnú ruku pri celoslovenskej kampani Dni nezábudiek 2016, ktorú pri príležitosti Svetového dňa duševného zdravia organizovala Liga za duševné zdravie SR. Je to neziskové združenie, ktorého cieľom je aktívne podporiť duševné zdravie, prevenciu duševných porúch a snaha o zlepšenie starostlivosti o ľudí s duševnou poruchou vo všetkých sférach života. Výťažok z predaja nezábudiek bude využitý na podporu projektov chránených dielní, chráneného bývania, podporu vzdelávania, podporu stacionárov na tvorivé prežívanie času klientov a preventívnych programov v oblasti duševného zdravia.

Nebola to len zbierka peňazí na dobrú vec, ale aj osveta, ktorá by mala napomôcť zmeniť postoje širokej verejnosti k duševnému zdraviu a takýmito aktivitami znížiť stigmatizáciu ľudí s duševnými poruchami. Celá zbierka sa niesla v duchu: „Dôstojnosť v zdraví aj v chorobe“.

  • IMG_0374

Additional information