Verejné zbierky

Zbierka Hodina deťom - 21. marca 2023

V utorok 21. marca 2023 sa desať študentov – dobrovoľníkov  našej školy zapojilo do celoslovenskej verejnej zbierky Hodina deťom. Zbierka sa cielene zamerala na pomoc deťom, ktoré vyrastajú len s jedným rodičom. Podľa Európskeho štatistického úradu Eurostat je na Slovensku takmer 80 tisíc domácností, ktoré pozostávajú z rodiča s nezaopatreným dieťaťom, či deťmi, ohrozených chudobou.
Srdečná vďaka patrí všetkým za úsilie, snahu a radosť, ktorú do zbierky Hodina deťom vložili.
Boli to: Martina Škáchová, Karin Kvetoslava Danková, Terézia Stanislavová, Mária Ohraďanová, Vanesa Hirošová, Katarína Devošová, Veronika Smolíková, Lucia Martišová, Daniela Kusá.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6

Additional information