Výsledky obvodného kola matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8

Dňa 9.4. 2014 sa konalo obvodné kolo matematickej olympiády, ktorého sa zúčastnili úspešní riešitelia domáceho kola.Za našu školu sa zúčastnili: Silvia Bebková (prima), Martin Nahálka (prima), Romana Romančíková (sekunda), Alena Tekelová (sekunda), Matej Berník (tercia), Adam Gonšenica (tercia), Ondrej Kopilec (tercia).

V kategórii Z8 boli úspešnými riešiteľmi: Adam GONŠENICA - 2.miesto a Matej BERNÍK 4.miesto.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!

 

Additional information