Študentská kvapka krvi - 29. 10. 2013

Ako často mám šancu niekomu pomôcť a aká môže tá pomoc byť? Pollitrová! Vlastne ani to nie. 7 minútová? Alebo bolestivá ako uštipnutie osy?

Myslím, že práve tieto 3 veci som vymenila za pocit zodpovednosti, spolupatričnosti, záujmu, za pocit, ktorý dal môjmu dňu 29. 10. 2013 význam. Aspoň na chvíľu som sa stala neľahostajnou voči ostatným, tým, ktorí sú odkázaní na darcov krvi, začlenila sa medzi ľudí, ktorí si uvedomujú nenahraditeľnú úlohu tekutiny kolujúcu v ich žilách.

A človek nikdy nevie, kedy sa aj on sám stane tým odkázaným. A preto sa pýtam, čo koluje vo Vašich žilách?

Petra Vozárová

Dňa 29. 10. 2013 sa študenti našej školy ako prvodarcovia zapojili do Študentskej kvapky krvi darovaním vzácnej tekutiny, darovaním časti seba. Dúfame, že budú pokračovať touto cestou aj v budúcnosti.

Ďakujeme!

  • PA290047
  • PA290051
  • PA290052
  • PA290054
  • PA290055
  • PA290058
  • PA290059
  • PA290060
  • PA290063
  • PA290066

Additional information