Pytagoriáda - 11. 10. 2013

Dňa 11. 10. 2013 sa konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, ktorej sa zúčastnili všetci žiaci tried PRÍMA, SEKUNDA a TERCIA. Úspešní riešitelia jednotlivých kategórií sú uvedeni v nasledovných tabuľkách.

 Kategória P6 – príma - úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Počet bodov

1.

Martin Nahálka

14 + 10 = 24 bodov

2.

Natália Kalinayová

14 + 7 = 21 bodov

3.

Jakub Berník

13 + 8 = 21 bodov

4.

Martin Popardovský

11 + 10 = 21 bodov

5.

Anton Paprčiak

13 + 7 = 20 bodov

5.

Ivan Dočekal

13 + 7 = 20 bodov

6.

Dominik Palkovič

11 + 9 = 20 bodov

7.

Martin Čajka

12 + 7 = 19 bodov

8.

Ľubomír Girášek

11 + 8 = 19 bodov

8.

Pavol Kyčina

11 + 8 = 19 bodov

9.

Silvia Bebková

13 + 5 = 18 bodov

9.

Tereza Salíni

13 + 5 = 18 bodov

9.

Lucia Droppová

13 + 5 = 18 bodov

10.

Karolína Cabadajová

11 + 7 = 18 bodov

11.

Stanislava Kramorišová

12 + 5 = 17 bodov

11.

Viktória Gejdošová

12 + 5 = 17 bodov

12.

Miroslav Kořínek

10 + 7 = 17 bodov

12.

Simona Matejková

10 + 7 = 17 bodov

 Príma súťažila podľa pravidiel v kategórii P6 – 6. ročník ZŠ.

 

Kategória P7 – sekunda – úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Počet bodov

1.

Simona Hazuchová

12 + 8 = 20 bodov

2.

Tomáš Smolík

11 + 4 = 15 bodov

3.

Alexander Osipov

12 + 1 = 13 bodov

4.

Daniela Androvičová

11 + 2 = 13 bodov

5.

Soňa Lorenčíková

11 + 1 = 12 bodov

6.

Diana Mihoková

11 + 1 = 12 bodov

6.

Samuel Smerčiak

10 + 2 = 12 bodov

7.

Emma Kováčová

10 + 1 = 11 bodov

7.

Juraj Šmál

10 + 1 = 11 bodov

 Sekunda súťažila podľa pravidiel v kategórii P7 – 7.ročník ZŠ.

 

Kategória P8 – tercia - úspešní riešitelia

Poradie

Meno

Počet bodov

1.

Martin Obrcian

12 +7 = 19 bodov

2.

Matej Berník

13 + 4 = 17 bodov

3.

Viktória Dočekalová

11 + 4 = 15 bodov

3.

Adriana Moravčíková

11 + 4 = 15 bodov

4.

Paula Bubniaková

10 + 5 = 15 bodov

 Tercia súťažila podľa pravidiel v kategórii P8 – 8.ročník ZŠ.

 

Úspešným riešiteľom BLAHOŽELÁME!

Additional information