Výsledky súťaže Informatický Bobor 2013

V dňoch 12. až 26. novembra 2013 sa do súťaže Informatický Bobor v štyroch vekových kategóriach zapojilo celkom 289 žiakov našej školy (cca 63% žiakov školy). V silnej konkurencii 55 017 súťažiacich z 899 škôl na celom Slovensku sa mnohí z nich nedali zahanbiť a úspešne sa popasovali s ťažkými úlohami, ktoré na nich čakali.

Výsledková listina žiakov našej školy.

Additional information