Hviezdoslavov Kubín - výsledky obvodného kola

V dňoch 3. a 4. apríla 2014 sa konalo obvodné kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Centre voľného času v Liptovskom Mikuláši. Naše študentky sa umiestnili v tomto poradí:

 

II. kategória – próza

2.      Eva Forgáčová (príma)

 

III. kategória – poézia

 3.      Alžbeta Rusnáková (kvarta)

 

IV. kategória – poézia

1.      Natália Fašánková (oktáva) – postup do krajského kola

3.   Zuzana Dyrčíková (I. A)

 

Srdečne blahoželáme!

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry

Additional information