Matematický klokan - výsledky

V pondelok 24. marca 2014 prebehla súťaž Matematický klokan. Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Vyhlasovateľom súťaže je asociácia Kangourou sans frontiéres so sídlom v Paríži. Organizátorom súťaže v Slovenskej republike je Talentída, n. o.

Na našej škole sa do súťaže zapojilo 20 žiakov v šiestich kategóriách.

Úspešnými riešiteľmi sú tí, ktorí sa zaradili medzi 20% najúspešnejších vrámci SR. Na našej škole sa nimi stali:    Matúš GALBA (1.B)  a  Simona MATEJKOVÁ (PRIMA), ktorá je zároveň aj "školským šampiónom".

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

                                      

Additional information