Portál absolventov - 25. 4. 2014

Žiaci Peter Sekan, Martin Frian a Juraj Baráth vytvorili portál absolventov Gymnázia Michala Miloslava Hodžu. Portál bol spustený v apríli 2014. Portál má slúžiť tak na komunikáciu bývalých študentov a učiteľov školy ako aj na prezentáciu úspechov absolventov, ktoré podporujú víziu školy:

V tejto škole vyštudovalo a ešte vyštuduje množstvo úspešných a dobrých ľudí, vážených a ctených Slovákov a Európanov, ktorí jej vyslovujú vďačnosť za to akí sú. Chceme aby cesta k úspechu našich absolventov bola radostná, tvorivá, slobodná a zodpovedná. 

"Za odmenu" boli pozvaní Michalom Pěčekom do Dublinu na exkurziu do spoločnosti GOOGLE. Náklady sa rozdelili medzi Michala Pěčeka, Dušana Štrica (RK Spirit) a Hodžov samovzdelávací spolok.

Vstúpte do portálu absolventi

 

Additional information