Deň Otvorených Dverí - 3. 12. 2013

Príďte medzi nás

 3. decembra 2013

 od 9.00 do 12.00

Čo uvidíte:

  •  ako pracuje u nás žiacka firma a študentská rada
  •  kam chodíme na exkurzie
  •  prezentácie študentov zo zaujímavých podujatí
  •  ako naše hudobné talenty nacvičujú viachlasnú modernú skladbu
  •  ukážky krúžkovej činnosti
  •  zaujímavé fyzikálne a chemické experimenty
  •  mladých zdravotníkov v akcii a môžete si vyskúšať aj vy   
  • našich aktívnych športovcov 
  •  ukážky netradičných foriem učenia

       

 

Tešíme sa na vás!

 

 

Additional information