Ivan Laučík a MOBILIS - 3. 7. 2014

Iwan Laučík, básnik a učiteľ, zanechal nezabudnuteľnú stopu aj vo svojom ostatnom pôsobisku - Gymnáziu M. M. Hodžu. V tomto školskom roku uplynulo presne 10 rokov, ako naposledy vstúpil do triedy, aby svojimi slovami i životom priblížil žiakom nielen literatúru, rodný jazyk, ale aj život sám. Jeho náhly odchod akoby nám bol výstrahou, že každý deň je v našom živote dôležitý, každá minúta v spoločnosti priateľov a blízkych je obohacujúca, každý okamih je príležitosťou nielen prijímať, ale aj dávať.

Pri tejto príležitosti si pôsobenie Iwana Laučíka pripomenuli aj učitelia a žiaci a  pripravili video vytvorené z jeho básnického diela a myšlienkového odkazu:

video: Ivan Laučík-GMMH

Ak si chcete priblížiť atmosféru prítomnosti nášho kolegu a umelca, srdečne Vás pozývame aj na MOBILIS - Festival literatúry a umenia venovaný Iwanovi Laučíkovi a Osamelým bežcom, ktorý pripravil J. Mikuš.

Additional information