Fotografie tried - koniec roka 2013/14

Rozhodli sme sa obnoviť staronovú tradíciu fotenia sa tried na konci školského roka.

 • 01-Prima
 • 02-Sekunda
 • 03-Tercia
 • 04-Kvarta
 • 05-Sexta
 • 06-1A
 • 07-1B
 • 08-2A
 • 09-2B
 • 10-2C
 • 11-3A
 • 12-3B
 • 13-3C
 • 14-3D
 • Ucitelia

 

Additional information