Vajanského Martin - 29. 4. 2014

Dňa 29. apríla sa v Martine konalo krajské  kolo 60. ročníka celoslovenskej súťažnej prehliadky  v umeleckom prednese poézie, prózy a tvorbe divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Na základe výsledkov okresného kola si účasť v tejto súťaži vybojovala Natália Fašánková z oktávy. Jej umelecký prednes ukážky od A. S. Puškina z veršovaného románu Eugen Onegin, časť List Tatiany Oneginovi zaujal nielen v okresnom kole. V IV. kategórii (poézia) Natália obsadila vynikajúce 1. miesto, čím si zabezpečila postup na celoštátnu prehliadku Hviezdoslavov Kubín, ktorá sa každoročne koná v Dolnom Kubíne. 

Natálii srdečne blahoželáme a prajeme jej v ďalšom živote (i v oblasti umeleckého pôsobenia) veľa úspechov!

 výsledky súťaže

 

Additional information